144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

 
Slide1
ПРОЕКТ „Ефективни преподавателски практики в приобщаващата класна стая“

Цел на проекта: повишаване качеството на приобщаващото образование –Училището да се превърне в място за успешно обучение, професионално развитие и социално приобщаване на всички деца и на целия училищен персонал; –Усвояване и прилагане на адекватна методология и инструментариум с оглед нуждите на всяко дете –Сътрудничество с родителите на деца със специални образователни потребности; –Придобиване на […]


Коледно вълшебство
Коледно вълшебство

144 СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ” ОРГАНИЗИРА „КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО” ЗА ВСИЧКИ  ЦЕНИТЕЛИ НА  ХУБАВАТА   МУЗИКА Участват учениците от музикалните паралелки и профил – музика на 144 СУ „Народни будители” – София Дата: 13.XII. 2018 г.                      Място: Актова зала Начало: 18:30 ч.


Slide1
Проект „Активно и отговорно гражданство“

Проект „Активно и отговорно гражданство“ – четирите основни теми, по които ще работят учениците и учителите от партньорските училища са: –разнообразие; –културно наследство; –доброволчество; –да спасим планетата. Презентация: Проект „Активно и отговорно гражданство“  


46756145_2103677126338446_1947784457763160064_n
Заедно на сцената с гости от Испания

Днес в Актова зала наши скъпи гости, по проект на Испанското посолство, бяха художникът и композитор Давид Ката и професорът по цигулка Икан Кабалар. Те представиха музикално-сценичен проект, с нов художествен изказ, който дълбоко впечатли нашите талантливи ученици. Ние поздравихме гостите с “Хубава си моя горо”, в изпълнение на Класическия хор, предкласическа ария, изпълнена от […]


46508036_10205571373640675_944764699130462208_n
Посещение на изложба в Национална галерия „Квадрат 500“

На 23.11.2018 г. учениците от V „в“ и V „г“ клас с избираема подготовка по изобразително изкуство посетиха Eкспозицията е подредена в 28 зали на четири етажа. В нея са показани близо 2000 произведения от колекцията на Националния музеен комплекс, която наброява над 42 000 единици. Началото на българската колекция се поставя през 90-те години […]


лого-квалификация1-1024x628
Описание за регистрацията на педагогическите специалисти по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Кратко описание на стъпките, които е необходимо да се извършат за участие в обучения за подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения […]

 
поздрав
1 ноември – Ден на народните будители и патронен празник на 144 СУ

По случай Деня на народните будители и патронен празник на нашето училище най-големите ученици от прогимназиален етап дават старт на инициативата „Седмокласници будители“. През първия учебен срок в часовете по литература те ще изучават произведения по темата „Българинът във възрожденския свят“. Всички стихотворения от учебната програма за НВО те ще научат наизуст. Това ще бъде техният поклон […]


Proekt
Проект “Св. Св. Кирил и Методий – 1000 години, които ни обединяват и разделят”

Проект “Св. Св. Кирил и Методий – 1000 години, които ни обединяват и разделят” Teaching/Training/Learning activity  Samobor, Croatia 30.09 – 06.10.2018 Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование” Проект “Св. Св. Кирил и Методий – 1000 години, които ни обединяват и разделят”

Назад