144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg


Прием
Начин на подаване на заявление онлайн за прием след завършен VII клас

11.06.2019 УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в не специализирани училища за учебната 2019/ 2020 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на МОН) започва. За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията: Националните външни оценявания (НВО) по български […]


rose-music
Разпределение на учениците за изпит по Музика

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ Към дата 17.06.2019 Разпределени за изпит по Музика В училище 2213144 144 СУ „Народни будители“  1-ва група : Начало 9:00- 10:30 Учениците трябва да са в залите за разпяване/разсвирване 15 мин преди началото на изпита. Явяването е по реда на подадените от РУО София – град списъци № по ред Входящ номер […]


44 asamblea
Европейски младежки фестивал „Силата на песента“

В продължение на 7 дни България бе домакин на две значими европейски събития: 44. Генерална асамблея на европейската музикална асоциация и Европейския младежки музикален фестивал „Силата на песента“. Организатори на събитията са Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика (СУПРИМ) в България към Асоциацията на европейските музикални училища (ЕМУ) и Асоциацията на […]

 
Съобщение
Свободни места

Паралелка с избираеми часове по Музика – 2; Паралелка с избираеми часове по Хореография – 11; Паралелка с избираеми часове по Изобразително изкуство – 6; Общообразователна паралелка – 11

    
2su-priem5-2019-2020
Подаване на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите и по чужд език

От 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г. се приемат  заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика от учениците от 144 СУ „Народни будители“. Изпит за проверка на способностите по хореография не се провежда. В същия срок се приемат и заявленията за изпит от НВО по чужд език. Заявленията се приемат […]

Назад