144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

График за консултации

График за провеждане на консултации –   I срок, 2018 / 2019 уч. година

Име, презиме, фамилия Учебен предмет Ден, час

Кабинет №

1 Добринка Атанасова Грозданова БЕЛ Сряда

13:30 – 14:10

310
2 Саша Иванова Петрова История и цивилизация Сряда

12:00 – 12:40

406
3 Вера Стойнева Петрова БЕЛ Сряда

13:30 – 14:10

402
4 Ангелина Иванова Тодорова БЕЛ Вторник

13:30 – 14:10

403
5 Яна Георгиева Караманджукова БЕЛ Понеделник

12:30 – 13:10

402
6 Татяна Василева Караиванова БЕЛ Четвъртък

12:30 – 13:10

401
7 Веселина Илиева БЕЛ Вторник

13:30 – 14:10

407
8 Любомира Илиева Петрова-Дамянова БЕЛ Четвъртък

12:30 – 13:10

401
9 Роза Димитрова Еврова АЕ Понеделник

18:30 – 19:10

404
10 Цветелина Симеонова Георгиева АЕ Понеделник

18:30 – 19:10

406
11 Снежанка Иванова Станчева АЕ Понеделник

12:30 – 13:10

405
12 Анка Петова АЕ Петък

12:30 – 13:10

405
13 Аниита Маринова АЕ Понеделник

14:20 – 15:00

405
14 Мариета Минкова Ангелова –

Ангелинка Ангелова

ИЕ Петък

12:30 – 13:10

406
15 Полина Гечева Китайска Математика Четвъртък

12:30 – 13:10

312
16 Илонка Ненчева Трокурска Математика Понеделник

13:20 – 14:00

302
17 Светослав Огнянов Виячки Математика Петък

13:20 – 14:00

302
18 Румяна Илиева Маринова Математика Петък

12:30 – 13:10

302
19 Валентина Станева Математика Вторник

12:30 – 13:00

307
20 Маруся  Петкова  Николаева Информатика и ИТ Петък

13:30 – 14:10

211
21 Райна Стойчева Динева Информатика и ИТ

 

Понеделник

13:20 – 14:00

213
22 Маринела Славчева Динева История и

цивилизация

Понеделник

13:20 – 14:00

410
23 Даниела Кирилова Русева История и цивилизация Понеделник

13:30 – 14:10

410
24 Ивайло Величков Философия Понеделник

12:30 – 13:10

406
25 Лилия Кирилова Иванова География и икономика Четвъртък

13:20 – 14:00

301
26 Кънчо Костадинов География и икономика Петък

12:30 – 13:10

301
27 Виолета Йорданова Керемидарска Биология и ЗО Вторник

12:30 – 13:10

312
28 Вяра Георгиева Лазарова Биология и АЕ

Човекът и природата

Петък

12:30 – 13:10

310
29 Славка Благоева Костова Физика и астрономия Петък

12:30 – 13:10

307
30 Галина Любенова Иванова Химия и ООС Четвъртък

12:30 – 13:30

407
31 Людмила П. Варадинова Музика и теория на музиката Четвъртък

12:30 – 13:30

209
32 Елена Петкова Атанасова Музика и

цигулка

Понеделник

12:30 – 13:10

209
33 Виктория Емилова Тодорова Музика и

нар. пеене

Сряда

13:30 – 14:10

Малка актова зала
34 Геновева Любомирова Борисова Музика и пиано    Четвъртък

12:30 – 13:30

210
35 Ирена Рали Христова Музика и пиано Сряда

11:40 – 12:20

208
36 Маринела Г. Гьонева – Ангелова Пиано Понеделник

12:30 – 13:10

8
37 Яна Корназова

 

Пиано Петък

09:50 – 10:30

8
38 Галина Василева  Ташева Музика и кл.пеене Сряда

08:30 – 09:10

7
39 Магдалена Тонева Музика и кл.пеене Сряда

08:30 – 09:10

Малка актова зала
40 Виктория Мирина Музика и нар.пеене Сряда

13:30 – 14:10

Малка актова зала
41 Бинка Иванова Котетерова /Добрева/ Музика и нар.пеене Понеделник

15:30 – 16:10

Малка актова зала
42 Стоименка Т. Учикова-Недялкова Музика и нар.пеене Сряда

15:45 – 16:25

8
43 Илиян Георгиев Михов Кларинет и

нар. пеене

Четвъртък

15:00 – 15:40

8
44 Пенка Димитрова Младенова Акордеон и

синтезатор

Сряда

09:45 – 10:25

116
45 Димитър Цанков Аккордеон

 

 

Четвъртък

15:00 – 15:40

 

116
46 Евелина Христова Музика и нар.пеене Вторник

11:50 – 12:30

 

 

Малка актова зала
47 Константин Кирчев Фиданчев Музика и

тамбура

Понеделник

14:10 – 14:50

107
48 Димитър Атанасов Лазаров Музика и кл.китара Вторник

11:50 – 12:30

107
49 Кирил Боянов Стефанов Класическа китара
50 Стефан Чавдаров Петров Хореография Понеделник

13:30 – 14:10

112
51 Анелия Георгиева Карчева Хореография Четвъртък

13:30 – 14:10

111
52 Ралица Иванова Тинкова –

Калина Зашева

Хореография Понеделник

13:30 – 14:10

112
53 Росица Йорданова Атанасова Хореография Вторник

13:30 – 14:10

111
54 Ирена Христова Кременска Хореография Сряда

13:30 – 14:10

112
55 Валентин Иванов Хореография Вторник

13:30 – 14:10

111
56 Стефан Любомиров Витанов Хореография Понеделник

13:30 – 14:10

112
57 Радослав Добринов Кръстев Изобр. изкуство Четвъртък

13:30 – 14:10

408
58 Ивелина Димитрова К. – Вълчанова Изобр. изкуство Понеделник

14:20 – 15:00

412
59 Тереза Иванова Тодорова Изобр. изкуство Петък

12:10 – 12:50

300
60 Здравка Янкова Костадинова Изобр. изкуство Сряда

14:20 – 15:00

412
61 Цветанка Тодорова Стоянова Изобр. изкуство Сряда

13:30 – 14:10

409

62 Стойчо Караджов Физ. възпитание Петък

12:30 – 13:10

Физк. салон
63 Красимир Стоянов Иванов Физ. възпитание Петък

13:30 – 14:10

Физк. салон
64 Кристин Симеонова Минева Физ. възпитание Вторник

10:10 – 10:50

Физк. салон
65 Весела Петрова Тодорова Физ. възпитание Понеделник

12:30 – 13:10

Физк. салон
66 Теймур Джафари Гафур Физ. възпитание Сряда

12:30 – 13:10

Физк. салон
67

 

Янка Добрева Ханчева Технологии и предприемачество Вторник

12:30 – 13:10

309

Назад