144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Анкетна-карта-ТВОЯТ-ЧАС

З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие

ПРОЕКТ

BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

От 24 до 28 август 2019 г. в Слънчев бряг се проведе изнесено обучение на 35 педагогически специалисти от 144 СУ „Народни будители“ по проект   BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ на  тема „Умения а работа в екип“ с лектори Генадий Матвеев и Йордан Танковски.

Национални
IMG_4688
„Шопски празничен календар през погледа на децата от София“

„Шопски празничен календар през погледа на децата от София“ се проведе на 31.05.2019 г. от 17:00 ч. на сцена зад НДК. Събитието се осъществи с финансовата подкрепа на Столична община, програма „Европа” 2019 г. Участници в него бяха ученици и учители от 144 СУ „Народни будители“ и 139 ОУ „Захарий Круша“. Главният организатор на събитието […]

Visit Poland
Презентация по проект „Дигитална грамотност“

Презентация по проект „Дигитална грамотност“

Проект-BG05M2OP001-001-1
Публична изява по проект „Твоят час“

Извънкласна дейност на клуб „Литературата оживява“ по проект „Твоят час“ при 144СУ „Народни будители“, гр. София  Преподавател: д-р Татяна Василева Караиванова – старши учител Публична изява: „Дон Кихот“ – театрална импровизация Клуб „Литературата оживява“ за 2017/2018 г. приключи с публична изява чрез представяне на литературна интерпретация на приключенския роман „Знаменитият идалго Дон Кихот де Ла […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Публична изява по проект „Твоят час“

Група за извънкласни дейности за обучителни затруднения „В света на информационните технологии“ Тема: Информационните технологии в моето ежедневие Участниците в група за извънкласни дейности за обучителни затруднения „В света на информационните технологии“ представиха как използват информационните технологии в своето ежедневие. Многообразните възможности за използването се дължат на рязкото увеличение на разпространението и достъпността на техническите […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Публична изява

Група за извънкласни дейности за обучителни затруднения „Крачка напред с информационните технологии“ Публична изява на тема: Моите дигитални компетенции Участниците в група за извънкласни дейности за обучителни затруднения „Крачка напред с информационните технологии“представиха пред своите съученици какви дигитални компетенции са придобили. Представиха матрицата за самооценка на дигиталните компетенции с трите нива на владеене – основно […]

7_kl_1
Проект „Твоят час“ 2017/2018
?????????????
Как се подготвяме за българското председателство на Съвета на Европейския съюз?
18516774_1865440687045198_651032265_o
Проект „Твоят час“ 2016/2017

През учебната 2016-2017 г. започна реализацията на Проект BG05M2OP001-2.004-0004…

RM_In_2
Изготвяне на табла и представяне на задачи със занимателен характер
logo-bg-center
Интересни факти от света на математиката

Ръководител на клуба е г-жа Полина Китайска. Участници в клуба са ученици от VII клас.

Sertifikat_SU
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ “МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ ЗА БУДИТЕЛИ”
TABBY
ПРОЕКТ „TABBY“

Учениците от 4, 6, 7, 10 „а“ и 11 „в“ класове , заедно със …

Назад