144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Новини
Презентация на Център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Презентация на Център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Print
Заедно за по-добър интернет

Международния ден за безопасен интернет тази година се отбелязва на 05.02.2019 г. под мотото „Заедно за по-добър интернет“. Държавната агенция за закрила на детето организира кампания, с която цели да насочи вниманието към необходимостта да се обединят усилията на обществените организации, държавните институции и бизнеса за превръщането на интернет в по-безопасна и благоприятна за развитието […]

Meeting in Iskenderun
Презентация по проект „Творчество, чрез история“

Презентация по проект “ТВОРЧЕСТВО ЧРЕЗ ИСТОРИЯ”  

PPT - the course in Florence (1)
Презентация по проект „Ролята на учителя като мениджър на класа в системата за справяне с конфликтите и превенция на агресията и тормоза в училище“

„Ролята на учителя като мениджър на класа в системата за справяне с  конфликтите и превенция на агресията и тормоза в училище“

991-ratio-grip-maska-dete
Грипна епидемия в област София – град

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град. Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади. Запазва се и […]

Лични данни

Образец на форма за оттегляне на съгласие на родител Информация за субекта на данни Декларация за съгласие на субекта Форма за съгласие на родител Декларация за поверителност Уведомление за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни от субекта на лични данни Политика за защита на личните данни

Назад