144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Новини
Организация за влизане и излизане в 144. СУ „Народни будители“ за учебната 2020/2021 г.
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от КОВИД – 19

 

Заповед на проф. д-р Костадин Ангелов, дм – Министър на здравеопазването

Приложено Ви предоставяме копие на заповедта на министъра на здравеопазвнето относно временните противоепидемиологични мерки на територията на Република България, считано от 01.09. 2020г. до 30.09.2020 г.

МЕРКИ в 144 СУ „Народни будители“ ЗА ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОВИД – 19

Приложено представяме на Вашето внимание утвърдените от нашето училище мерки за обучение и насоки на МОН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година, във връзка с КОВИД – 19.   ЗАПОВЕД  № 1521-903/ 10.09.2020г., утвърдена от директора на 144 СУ. „Народни будители“, г-жа Камелия Дилова

funny_bell_345
Откриване на учебната година – 15.09.2020 година

Уважаеми родители, Първият учебен ден ще започне на 15.09.2020 г. присъствена форма по следния график: I, V, VIII  класове присъстват на тържественото откриване от 10:00 ч. в двора на училището. Учениците, които ще учат през първия учебен срок в първа смяна, ще влизат в училище от 11:00 ч., а учениците от втора смяна от 12:00 […]

Назад