144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Новини
Лого
Списък на учениците, разпределени за проверка на способностите по Музика на 23.06.2020 г. в 144 СУ „Народни будители“ – София
Лого
Свободни места в 5, 6 и 7 клас за 2020/2021 учебна година

Свободни места за 5 клас – 2020/2021 учебна година 5 „А“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по музика – 5 свободни места 5 „Б“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по музика – 7 свободни места 5 „В“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 2 свободни места […]

Лого
На вниманието на родителите на бъдещите първокласници за 2020/2021 учебна година

След първо класиране има две свободни места в паралелките с избираеми учебни часове по Изобразително изкуство. От ръководството на 144 СУ „Народни будители“

НВО 7 клас
Инструктаж за НВО 7 клас – 2019/2020 учебна година

 

Лого
На вниманието на родителите на бъдещите първокласници за 2020/2021 учебна година

След първо класиране няма свободни места в паралелките с избираеми учебни часове по Музика, Изобразително изкуство и Хореография. От ръководството на 144 СУ „Народни будители“

index
Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас

 Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас

Назад