144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Новини
maturi-2020-vajni-dati-dzi
Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Срок за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити. Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити се удължава до 20.03.2020 г. включително. Директорите на училищата, в които има ученици в 12 клас, неподали заявление, следва да организират предоставянето на заявлението на […]

images
Обръщение на Д-р Ваня Кастрева Началник на РУО – София-град РУО към родителите

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

Лого
Заповед за организация на учебния процес чрез дистанционното обучение и Приложение №1

Приложението е в текстов формат. Може да се изтегля и попълва. Приложение №1

Школо
Информационен уебинар

Школо Админ  14.03.2020 14:40:50 Здравейте! Във връзка с множеството запитвания, относно възможностите на платформата Школо за дистанционна форма на обучение,идната седмица ще проведем информационен уебинар. В него ще разгледаме функционалностите, които могат да се ползват за тази цел ище отговаряме на възникналите въпроси. Он-лайн семинара ще се провежда три пъти дневно между 16-ти и 20-ти март в следните […]

Лого
Писмо на инж. Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, относно предприемане на бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението
shkolo-distancionna-forma-na-obuchenie-770x335
Дистанционна форма на обучение

Школо Админ  12.03.2020 10:21:24 Здравейте! Във връзка със зачестилите грипни епидемии и появата на COVID-19 на територията на страната и последвалата от това невъзможност на училищата да провеждат присъствения занятия, екипът на ШКОЛО постоянно получава запитвания относно възможностите на платформата за дистанционна форма на обучение. По-долу описваме функционалностите, които могат да се ползват за тази цел. […]

Назад