144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Новини
лого-квалификация1-1024x628
Описание за регистрацията на педагогическите специалисти по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Кратко описание на стъпките, които е необходимо да се извършат за участие в обучения за подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения […]

Поздравителни адреси по случай 1 ноември – Деня на народните будители и патронен празник на училището
поздрав
1 ноември – Ден на народните будители и патронен празник на 144 СУ

По случай Деня на народните будители и патронен празник на нашето училище най-големите ученици от прогимназиален етап дават старт на инициативата „Седмокласници будители“. През първия учебен срок в часовете по литература те ще изучават произведения по темата „Българинът във възрожденския свят“. Всички стихотворения от учебната програма за НВО те ще научат наизуст. Това ще бъде техният поклон […]

Proekt
Проект “Св. Св. Кирил и Методий – 1000 години, които ни обединяват и разделят”

Проект “Св. Св. Кирил и Методий – 1000 години, които ни обединяват и разделят” Teaching/Training/Learning activity  Samobor, Croatia 30.09 – 06.10.2018 Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование” Проект “Св. Св. Кирил и Методий – 1000 години, които ни обединяват и разделят”

1_1
Заповед № 1704-246/18.10.2018г. – за честване Деня на народните будители
^C802AE3A861743E0F8B3B8F9A382EE1F01CB57514D62393DC1^pimgpsh_fullsize_distr
Заповядайте при нас: школа за народни танци „Благовец“

На 24.04.2018 г. от 18.30 часа в Руски културно-информационен център ще се открие изложба на ученици от гимназиален етап на 144 СУ „Народни будители“ .

От 17.30 часа ще започне и благотворителен базар, на който ще се продават картички, изработени от малките ученици.

Назад