144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Новини
Информация за първи клас
ВНИМАНИЕ!

ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС.   18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране 18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране 19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране 20 […]

Информация за първи клас
Свободни места за трето класиране в първи клас за учебната 2018/2019 г.

I а клас – ИУЧ Музика: 2 места I б клас – ИУЧ Музика: 1 място I в клас – ИУЧ Изящни изкуства: 1 място I г клас – ИУЧ Изящни изкуства: 1 място I ж клас – Общообразователна подготовка: 3 места

Информация за първи клас
Свободни места за второ класиране в първи клас за учебната 2018/2019 г.

I а клас – ИУЧ Музика: 5 места I б клас – ИУЧ Музика: 3 места

Информация за първи клас
Списъци на класираните ученици в първи клас 2018 / 2019 учебна година

Списък на класираните ученици в първи клас за учебната 2018 – 2019 г.

Информация за първи клас
На вниманието на родителите на първокласници – учебна 2018 /2019 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ –  от 05.06 – 07.06.2018 г. в стая № 101/първи етаж/ от 8.00 до 18.00 часа.  РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС И ПЪРВИ КЛАС –  на 11.06.2018 г. от 18.00 часа в Актова зала на 144 СУ

Класическа музика
График за явяване на проверка на способностите по музика – 04.06.2018 г.

График за явяване на проверка на способностите по музика  

На 24.04.2018 г. от 18.30 часа в Руски културно-информационен център ще се открие изложба на ученици от гимназиален етап на 144 СУ „Народни будители“ .

От 17.30 часа ще започне и благотворителен базар, на който ще се продават картички, изработени от малките ученици.

Назад