144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Обществен съвет на 144 СУ

Състав на обществения съвет на 144 СУ „Народни будители“

1. Гергана Недкова – председател

2. Лъчезар Костов

3. Теодора Данева

4. Станислава Крумова

5. Петя Неделева

6. Мария Касабова

6. Любомир Ценов

7. Габриела Велинова

8. Петя Първанова

9. Мариана Димитрова.

Назад