144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Подготвителен клас

Прием за подготвителен клас 2018 / 2019 учебна година

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА! 

Уважаеми родители,

С Решение № 82 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет беше приета нова Наредба за прием в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. С тази Наредба се определя редът и условията за централизирано електронно класиране за прием на деца в подготвителните групи /ПГ/ в общинските училища на територията на Столична община чрез Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес: www.kg.sofia.bg. Класиранията се извършват според графика на дейностите, публикувани в сайта на ИСОДЗ и ПГУ.

 

Назад