144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Удължава се срокът за подаване на документи за извънкласна дейност от 15.11.2017 г. до 30.11.2017 г. за следните дейности:

Удължава се срокът за подаване на документи за извънкласна дейност от 15.11.2017 г. до 30.11.2017 г. за следните дейности: „Хип Хоп и рап за деца“ Спортни дейности баскетбол волейбол бадминтон тенис на маса

Архив

ВНИМАНИЕ:
15.11.2017 г.

Удължава се срокът за подаване на документи за извънкласна дейност от 15.11.2017 г. до 30.11.2017 г. за следните дейности:

 1. „Хип Хоп и рап за деца“
 2. Спортни дейности
 • баскетбол
 • волейбол
 • бадминтон
 • тенис на маса

ВНИМАНИЕ:
07.11.2017 г.

Удължава се срокът за подаване на документи за извънкласна дейност от 07.11.2017 г. до 15.11.2017 г. за следните дейности:

 1. „Хип Хоп и рап за деца“
 2. Спортни дейности
 • баскетбол
 • волейбол
 • бадминтон
 • тенис на маса

ВНИМАНИЕ:
15.10.2017 г.

Удължава се срокът за подаване на документи за извънкласна дейност до 15.10.2017 г. за следните дейности:

 1. Обучение по шахмат
 2. Обучение по баскетбол
 3. Обучение по Кунг фу тоа
 4. Обучение по италиански език
 5. Обучение по актьорско майсторство

ОБЯВА:
06.04.2017 г.

На основание решение на Столичния общински съвет, проведено на 06.04.2017 г., Протокол № 30, точка 2 от дневния ред, по доклад № СОА17-ВК66-748/01.02.2017 г.
144 СУ „Народни будители“ предлага следните извънкласни дейности за учебната 2017/2018 г.:

 1. Обучение по италиански език;
 2. Обучение по английски език;
 3. Обучение по шахмат;
 4. Обучение по народно пеене;
 5. Обучение по пиано;
 6. Обучение по латино, спортни и модерни танци;
 7. Обучение по волейбол, баскетбол, бадминтон и тенис на маса;
 8. Обучени по футбол;
 9. Обучение по Кунг фу Тоа;
 10. Обучение по цигулка;
 11. Обучение по класическа китара;
 12. Логопедична диагностика и терапия;
 13. Обучение по спортни танци;
 14. Обучение по художествена гимнастика;
 15. Обучение по български народни танци;
 16. Театрална школа;
 17. Школа по приложни изкуства;
 18. Сугестопедични курсове по чужд език;
 19. Клуб по Математика – прогимназиален етап;
 20. Клуб по БЕЛ – прогимназиален етап.

Краен срок за подаване на документи – 30.09.2017 г. в канцеларията на училището.

Наименование на   изпълнителя Номер на договора Дата на   извършено

плащане

Размер на извършеното

плащане  

Основание

за

плащането

1 2 3 4 5
Джое Кетъринг

ЕООД

№ 01022018/

01.02.20187 г.

1) 02.02.2018г.

 

2) 09.03.2018г.

 

3) 28.03.2018г.

 

4) 11.04.2018г.

 

5) 09.05.2018г.

 

6) 07.06.2018г.

 

1) 5239.62лв.

 

2) 3766.63лв.

 

3) 2454.82лв.

 

4) 6461.64лв.

 

5) 4730.94лв.

 

6) 4567.84лв.

 

7) 5825.52лв.

Ф-ра 3000000120/31.01.18 г.

Ф-ра 3000000127/07.03.2018

Ф-ра 3000000128/13.03.18 г.

 

Ф-ра 3000000149/10.04.18 г.

 

Ф-ра 3000000163/08.05.18 г.

 

Ф-ра 3000000167/07.06.18 г.

 

 

ОБЯВА:
19.12.2016 г.

144 СУ „Народни будители“ обявява откриване на процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до IV-ти клас 144 СУ „Народни будители“.

Заповед – решение за откриване на процедура за провеждане на обществена поръчка на основание чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, от ЗОП

Връзка към преписката в АОП

Документация   за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява.

Документи може да изтеглите от   тук

СЪОБЩЕНИЕ:
04.01.2017 г.

Днес 04.01.2017 г. бяха отворени офертите и бе избрана фирмата изпълнител.

Наименование на   изпълнителя

Номер на договора

Дата на   извършено

плащане

Размер на извършеното

плащане  

Основание

за

плащането

1

2

3

4

5

Джое Кетъринг

ЕООД

№1/26.01.2017 г. 1) 09.03.2017г.

 

2) 04.04.2017г.

 

3)03.05.2017г.

 

4)  02.06.2017г.

5) 09.11.2017 г.

6) 05.12.2017 г.

7) 20.12.2017 г.

1) 3 492,89лв.

 

2) 4767,95лв.

 

3) 3 074.08лв.

 

4) 4 018.00лв.

5) 5393.25 лв.

6) 4567.84 лв.

7) 3834.70 лв.

Ф-ра3000000076/08.03.17г

 

Ф-ра3000000079/03.04.17г.

 

Ф-ра3000000083/03.05.17г.

 

Ф-ра3000000088/02.06.17г.

Ф-ра3000000105/08.11.17г.

Ф-ра3000000109/05.12.17г.

Ф-ра3000000114/20.12.17г.

ОБЯВА:
04.01.2016 г.

144 СОУ „Народни будители“ обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до IV-ти клас 144 СОУ „Народни будители“.

Днес бяха отворени офертите и бе избрана фирма изпълнител.
18.01.2016 г.

Наименование на   изпълнителя

Номер на договора

Дата на   извършено

плащане

Размер на извършеното

плащане  

Основание

за

плащането

1

2

3

4

5

Джое Кетъринг №1/28.01.2016г. 1) 08.02.16г.

2) 08.02.16г.

 

3) 07.03.16г.

 

4) 04.04.16г.

 

5) 04.05.16г.

 

6) 02.06.16г.

 

7) 05.10.16г.

 

8) 03.11.16г.

 

9) 21.12.16г.

 

1) 2146.00лв.

2) 4077.20лв.

 

3) 4434.68лв.

 

4) 5999.67лв.

 

5) 3669.60лв.

 

6) 3892.42лв.

7) 3041.81лв.

 

8) 6048.77лв.

 

9) 3258.00лв.

 

Ф-ра 1-34/08.02.16г.

Ф-ра 0-1/08.02.16г.

 

Ф-ра 1-39/07.03.16г.

 

Ф-ра1-42/01.04.16г.

 

Ф-ра 1-47/04.05.16.г.

 

Ф-ра 1-50/02.06.16г.

 

Ф-ра 1-57/05.10.16г.

 

Ф-ра 1-61/03.11.16г.

 

Ф-ра 3-71/20.12.16г.

 

ОБЯВА:
07.05.2015 г.

144 СОУ „Народни будители“ – открива обществена поръчка, чрез процедура на договаряне без обявление, с предмет: „Доставка на учебници за нуждите на учениците от I до VII клас в 144 СОУ „Народни будители“.

Информация за преписката

Възложител: 144 Средно общообразователно училище /СОУ/ „Народни Будители“ гр. София
Номер: 02892-2015-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.144sou.bg
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Доставка на учебници за нуждите на учениците от I-ви до VII-ми клас в 144 СОУ Народни будители
Състояние: Възложена

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 665602 Решение                                                              08.05.2015 г. 08.05.2015 г.
2 670607 Информация за сключен договор                                                              08.06.2015 г. 08.06.2015 г.
Документ: Решение (665602)
Възложител: 144 Средно общообразователно училище /СОУ/ „Народни Будители“ гр. София
Получен на: 08-05-2015
Преписка: 02892-2015-0001 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Доставка на учебници за нуждите на учениците от I-ви до VII-ми клас в 144 СОУ Народни будители
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение  (599358)
Възложител: 144 Средно общообразователно училище /СОУ/ „Народни Будители“ гр. София
Получен на: 14-04-2014
Преписка: 02892-2014-0001 (Неизвестен)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО VII-МИ КЛАС В 144 СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП

ЗАПОВЕД:13.03.2015 г.

Решение за откриване на обществена поръчка.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.90, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ, БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ, С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VII КЛАС В 144 СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“.

Наименование   на изпълнителя

Номер на договора

Дата на   извършено

плащане

Размер на извършеното

плащане

Основание заплащането

1

2

3

4

5

„Просвета –София“ АД №23-1309/26.09.15 1/   26.05.2015г. 1/ 6285,61 лв. Ф-ра

0-76345/26.05.2015 г.

„Анубис-Булвест“ ООД №СГ 155П/26.05.15г. 1/ 26.05.15г.

 

2/ 26.05.15г.

 

3/ 15.07.15г.

 

4/ 15.07.15г.

1) 10436,88 лв.

 

2/ 372,37лв.

 

3/ 15 655,33 лв.

 

4/ 55,53лв.

Ф-ра

0-57823/26.05.2015 г.

Ф-ра

0-57825/20.5.15 г.

Ф-ра

0-61279/06.07.15 г.

Ф-ра

0-59824/25.06.15 г.

Днес бяха отворени офертите и бе избрана фирма изпълнител.19.01.2015 г.

Наименование

на

изпълнителя

Номер на договора

Дата на извършено

плащане

Размер на извършено

плащане

Основание

за

плащането

1

2.

3

4

5

„Джое   Кетъринг“

ЕООД

№ 1/01.02.15

1/   05.03.2015 г.

2/   02.04.2015 г.

3/   07.05.2015 г.

4/   01.06.2015 г.

5/   05.10.2015 г.

6/   09.11.2015 г.

7/   01.12.2015 г.

8/   18.12.2015 г.

1/ 3 823,28 лв.

2/ 4 416,92 лв.

3/3 038,74лв.   

4/ 3 235,88 лв.

5/ 2 186,70 лв.

6/ 4 721,06 лв.

7/ 4 755,69 лв.

8/ 5 437,20 лв.

Ф-ра0-535/04.03.2015 г.

Ф-ра0-572/02.04.2015 г.

Ф-ра0-595/05.05.2015 г.

Ф-ра0-638/01.06.2015 г.

Ф-ра0-702/02.10.2015 г.

Ф-ра3-2/09.11.2015 г.

Ф-ра3-5/01.12.2015 г.

Ф-ра3-9/18.12.2015 г.

ОБЯВА:
06.01.2015 г.

144 СОУ „Народни будители“ обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до IV-ти клас 144 СОУ „Народни будители“.

Назад