144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

05.05.2020 г.

заповед - решение

протокол
05.05.2020 г.

заповед - комисия

23.04.2020 г.

Заповед_откриване_

23.04.2020 г.

документация-образци 23 април

Обраците на документи може да изтеглите от тук

22.04.2020 г. 

Прекратяване ЗОП

07.04.2020 г.
Откриване на процедура за възлагане на поръчка за избор на изпълнител чрез изпращане на покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т.2 ЗОП с предмет „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 144 СУ „Народни будители“ – София за учебната 2020/21 г. по обособени позиции: Обособена позиция 1/ Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета София“ – АД

ЗОП - учебници 2020-21

ЗОП-18.02

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти

Заповед – решение

Покана

Oбразци

Договор

Заповед

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  В 144 СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ – СОФИЯ

Договор+144+СУ

Zakuski-20182019
Договор за продажба на топлинна енергия

ЗАПОВЕД за процедура по пряко договаряне

УВЕДОМЛЕНИЕ

Решение за откриване на процедура

Договор за предоставяне на услуга
Без име
Заповед за избор на заявител по Схема „Училищен плод“
Удължава се срокът за подаване на документи за извънкласна дейност от 15.11.2017 г. до 30.11.2017 г. за следните дейности:

Удължава се срокът за подаване на документи за извънкласна дейност от 15.11.2017 г. до 30.11.2017 г. за следните дейности: „Хип Хоп и рап за деца“ Спортни дейности баскетбол волейбол бадминтон тенис на маса

Архив

Договор за продажба на топлинна енергия

ВНИМАНИЕ:
15.11.2017 г.

Удължава се срокът за подаване на документи за извънкласна дейност от 15.11.2017 г. до 30.11.2017 г. за следните дейности:

 1. „Хип Хоп и рап за деца“
 2. Спортни дейности
 • баскетбол
 • волейбол
 • бадминтон
 • тенис на маса

ВНИМАНИЕ:
07.11.2017 г.

Удължава се срокът за подаване на документи за извънкласна дейност от 07.11.2017 г. до 15.11.2017 г. за следните дейности:

 1. „Хип Хоп и рап за деца“
 2. Спортни дейности
 • баскетбол
 • волейбол
 • бадминтон
 • тенис на маса

ВНИМАНИЕ:
15.10.2017 г.

Удължава се срокът за подаване на документи за извънкласна дейност до 15.10.2017 г. за следните дейности:

 1. Обучение по шахмат
 2. Обучение по баскетбол
 3. Обучение по Кунг фу тоа
 4. Обучение по италиански език
 5. Обучение по актьорско майсторство

ОБЯВА:
06.04.2017 г.

На основание решение на Столичния общински съвет, проведено на 06.04.2017 г., Протокол № 30, точка 2 от дневния ред, по доклад № СОА17-ВК66-748/01.02.2017 г.
144 СУ „Народни будители“ предлага следните извънкласни дейности за учебната 2017/2018 г.:

 1. Обучение по италиански език;
 2. Обучение по английски език;
 3. Обучение по шахмат;
 4. Обучение по народно пеене;
 5. Обучение по пиано;
 6. Обучение по латино, спортни и модерни танци;
 7. Обучение по волейбол, баскетбол, бадминтон и тенис на маса;
 8. Обучени по футбол;
 9. Обучение по Кунг фу Тоа;
 10. Обучение по цигулка;
 11. Обучение по класическа китара;
 12. Логопедична диагностика и терапия;
 13. Обучение по спортни танци;
 14. Обучение по художествена гимнастика;
 15. Обучение по български народни танци;
 16. Театрална школа;
 17. Школа по приложни изкуства;
 18. Сугестопедични курсове по чужд език;
 19. Клуб по Математика – прогимназиален етап;
 20. Клуб по БЕЛ – прогимназиален етап.

Краен срок за подаване на документи – 30.09.2017 г. в канцеларията на училището.

Наименование на   изпълнителя Номер на договора Дата на   извършено

плащане

Размер на извършеното

плащане  

Основание

за

плащането

1 2 3 4 5
Джое Кетъринг

ЕООД

№ 01022018/

01.02.20187 г.

1) 02.02.2018г.

 

2) 09.03.2018г.

 

3) 28.03.2018г.

 

4) 11.04.2018г.

 

5) 09.05.2018г.

 

6) 07.06.2018г.

 

1) 5239.62лв.

 

2) 3766.63лв.

 

3) 2454.82лв.

 

4) 6461.64лв.

 

5) 4730.94лв.

 

6) 4567.84лв.

 

7) 5825.52лв.

Ф-ра 3000000120/31.01.18 г.

Ф-ра 3000000127/07.03.2018

Ф-ра 3000000128/13.03.18 г.

 

Ф-ра 3000000149/10.04.18 г.

 

Ф-ра 3000000163/08.05.18 г.

 

Ф-ра 3000000167/07.06.18 г.

 

 

ОБЯВА:
19.12.2016 г.

144 СУ „Народни будители“ обявява откриване на процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до IV-ти клас 144 СУ „Народни будители“.

Заповед – решение за откриване на процедура за провеждане на обществена поръчка на основание чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, от ЗОП

Връзка към преписката в АОП

Документация   за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява.

Документи може да изтеглите от   тук

СЪОБЩЕНИЕ:
04.01.2017 г.

Днес 04.01.2017 г. бяха отворени офертите и бе избрана фирмата изпълнител.

Наименование на   изпълнителя

Номер на договора

Дата на   извършено

плащане

Размер на извършеното

плащане  

Основание

за

плащането

1

2

3

4

5

Джое Кетъринг

ЕООД

№1/26.01.2017 г. 1) 09.03.2017г.

 

2) 04.04.2017г.

 

3)03.05.2017г.

 

4)  02.06.2017г.

5) 09.11.2017 г.

6) 05.12.2017 г.

7) 20.12.2017 г.

1) 3 492,89лв.

 

2) 4767,95лв.

 

3) 3 074.08лв.

 

4) 4 018.00лв.

5) 5393.25 лв.

6) 4567.84 лв.

7) 3834.70 лв.

Ф-ра3000000076/08.03.17г

 

Ф-ра3000000079/03.04.17г.

 

Ф-ра3000000083/03.05.17г.

 

Ф-ра3000000088/02.06.17г.

Ф-ра3000000105/08.11.17г.

Ф-ра3000000109/05.12.17г.

Ф-ра3000000114/20.12.17г.

ОБЯВА:
04.01.2016 г.

144 СОУ „Народни будители“ обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до IV-ти клас 144 СОУ „Народни будители“.

Днес бяха отворени офертите и бе избрана фирма изпълнител.
18.01.2016 г.

Наименование на   изпълнителя

Номер на договора

Дата на   извършено

плащане

Размер на извършеното

плащане  

Основание

за

плащането

1

2

3

4

5

Джое Кетъринг №1/28.01.2016г. 1) 08.02.16г.

2) 08.02.16г.

 

3) 07.03.16г.

 

4) 04.04.16г.

 

5) 04.05.16г.

 

6) 02.06.16г.

 

7) 05.10.16г.

 

8) 03.11.16г.

 

9) 21.12.16г.

 

1) 2146.00лв.

2) 4077.20лв.

 

3) 4434.68лв.

 

4) 5999.67лв.

 

5) 3669.60лв.

 

6) 3892.42лв.

7) 3041.81лв.

 

8) 6048.77лв.

 

9) 3258.00лв.

 

Ф-ра 1-34/08.02.16г.

Ф-ра 0-1/08.02.16г.

 

Ф-ра 1-39/07.03.16г.

 

Ф-ра1-42/01.04.16г.

 

Ф-ра 1-47/04.05.16.г.

 

Ф-ра 1-50/02.06.16г.

 

Ф-ра 1-57/05.10.16г.

 

Ф-ра 1-61/03.11.16г.

 

Ф-ра 3-71/20.12.16г.

 

ОБЯВА:
07.05.2015 г.

144 СОУ „Народни будители“ – открива обществена поръчка, чрез процедура на договаряне без обявление, с предмет: „Доставка на учебници за нуждите на учениците от I до VII клас в 144 СОУ „Народни будители“.

Информация за преписката

Възложител: 144 Средно общообразователно училище /СОУ/ „Народни Будители“ гр. София
Номер: 02892-2015-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.144sou.bg
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Доставка на учебници за нуждите на учениците от I-ви до VII-ми клас в 144 СОУ Народни будители
Състояние: Възложена

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 665602 Решение                                                              08.05.2015 г. 08.05.2015 г.
2 670607 Информация за сключен договор                                                              08.06.2015 г. 08.06.2015 г.
Документ: Решение (665602)
Възложител: 144 Средно общообразователно училище /СОУ/ „Народни Будители“ гр. София
Получен на: 08-05-2015
Преписка: 02892-2015-0001 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Доставка на учебници за нуждите на учениците от I-ви до VII-ми клас в 144 СОУ Народни будители
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

Документ: Решение  (599358)
Възложител: 144 Средно общообразователно училище /СОУ/ „Народни Будители“ гр. София
Получен на: 14-04-2014
Преписка: 02892-2014-0001 (Неизвестен)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО VII-МИ КЛАС В 144 СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП

ЗАПОВЕД:13.03.2015 г.

Решение за откриване на обществена поръчка.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.90, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ, БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ, С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VII КЛАС В 144 СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“.

Наименование   на изпълнителя

Номер на договора

Дата на   извършено

плащане

Размер на извършеното

плащане

Основание заплащането

1

2

3

4

5

„Просвета –София“ АД №23-1309/26.09.15 1/   26.05.2015г. 1/ 6285,61 лв. Ф-ра

0-76345/26.05.2015 г.

„Анубис-Булвест“ ООД №СГ 155П/26.05.15г. 1/ 26.05.15г.

 

2/ 26.05.15г.

 

3/ 15.07.15г.

 

4/ 15.07.15г.

1) 10436,88 лв.

 

2/ 372,37лв.

 

3/ 15 655,33 лв.

 

4/ 55,53лв.

Ф-ра

0-57823/26.05.2015 г.

Ф-ра

0-57825/20.5.15 г.

Ф-ра

0-61279/06.07.15 г.

Ф-ра

0-59824/25.06.15 г.

Днес бяха отворени офертите и бе избрана фирма изпълнител.19.01.2015 г.

Наименование

на

изпълнителя

Номер на договора

Дата на извършено

плащане

Размер на извършено

плащане

Основание

за

плащането

1

2.

3

4

5

„Джое   Кетъринг“

ЕООД

№ 1/01.02.15

1/   05.03.2015 г.

2/   02.04.2015 г.

3/   07.05.2015 г.

4/   01.06.2015 г.

5/   05.10.2015 г.

6/   09.11.2015 г.

7/   01.12.2015 г.

8/   18.12.2015 г.

1/ 3 823,28 лв.

2/ 4 416,92 лв.

3/3 038,74лв.   

4/ 3 235,88 лв.

5/ 2 186,70 лв.

6/ 4 721,06 лв.

7/ 4 755,69 лв.

8/ 5 437,20 лв.

Ф-ра0-535/04.03.2015 г.

Ф-ра0-572/02.04.2015 г.

Ф-ра0-595/05.05.2015 г.

Ф-ра0-638/01.06.2015 г.

Ф-ра0-702/02.10.2015 г.

Ф-ра3-2/09.11.2015 г.

Ф-ра3-5/01.12.2015 г.

Ф-ра3-9/18.12.2015 г.

ОБЯВА:
06.01.2015 г.

144 СОУ „Народни будители“ обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до IV-ти клас 144 СОУ „Народни будители“.

Назад