При извънредно положение в училище използваме платформите MS Teams, Shkolo, Zoom.

https://translate.google.com/translate?hl=&sl=bg&tl=en&u=https%3A%2F%2F144sou.bg%2Fre%2F

Планиране на урок в платформа MS Teams – за учители

MS Teams – за ученици, родители

Ръководство за потребители – Shkolo

https://www.shkolo.bg/blog/help/

Ръководтсво за учители – Shkolo

https://www.shkolo.bg/blog/teachers/

Ръководство за виртуална класна стая

https://www.shkolo.bg/blog/vks-help/

Дигитални видеоуроци:

1 клас: