https://translate.google.com/translate?hl=&sl=bg&tl=en&u=https%3A%2F%2F144sou.bg%2Fre%2F

На 02.02.1987 г. 144 ОУ посреща първите си възпитаници в 20 паралелки и с 30 членен преподавателски състав, а през 1998г. прераства в СУ „Народни будители“. Училището гради традиции и собствен облик вече 33 години.

В 144 СУ. „Народни будители“ – иновативно се обучават 1301 ученици в 57 паралелки. За тях се грижат 128 висококвалифицирани преподаватели , очертали предизвикателна перспектива за развитие на учениците чрез високо равнище на образователна и профилирана подготовка. От 2001 година, 144 СУ. е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски“ – факултети: Педагогика, Начална и предучилищна педагогика, Философия, Музикална педагогика, Нов български университет, Варненски свободен университет. Училището разполага с модерна и съвременна база за придобиване на европейско образование и има многобройни отличия и награди от конкурси в страната и чужбина. Училището е член на Световната танцова асоциация към ЮНЕСКО и на АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МУЗИКАЛНИ УЧИЛИЩА (ЕМУ). Носител е на три сертификата за качество по европейските програми „Коменски“.

Сертификат за качество: На 23.10.2007 г. 144 СУ „Народни будители“ стана носител на Сертификат за качество по европейката програма Сократ – Коменски по проект „Изкуство без граници“.

Сертификат за качество 2009 година за проект „Да бъдем отговорни за собственото си обучение“. Партньори по проекта са Италия, Испания, Германия, Латвия, Англия и 144 СУ „Народни будители“.

Мисия

Високо равнище на общообразователна профилирана и професионална подготовка!

Конкурентна способност!

Гарантиран успех за прием на кандидат – гимназисти и кандидат – студенти!

Широка обща култура!

Владеене на чужди езици!

Личностно развитие!

Практическа приложимост на умения и знания!

Визия

Винаги актуални!

Многогодишна традиция в успешно развиващи се профили: МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ХОРЕОГРАФИЯ И ПРОФЕСИЯ ТАНЦЬОР!

Творческа база за развитие като общинско училище по изкуствата, алтернатива на училищата по изкуства!

Желано място за обучение!

Интелектуален център за извънкласни занимания!

Обучение

Осъществява се в направление: изкуства „ХОРЕОГРАФИЯ, МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

Специфичен облик на училището придава обучението в паралелки с избираема и факултативна подготовка по изобразително изкуство, хореография и музика от I до XII клас.

Обучението в паралелките с избираема и факултативна подготовка и профилирано обучение по музика предлага възможности за индивидуално изучаване на музикални инструменти: пиано, цигулка, акордеон, китара, флейта, кларинет, ударни инструменти, медни и дървени духови инструменти и народни инструменти – кавал, тамбура, гайда, дудук, мандолина, участие в народен хор, народен оркестър и др.

В паралелките с избираема и факултативна подготовка и профилирано обучение с изучаване на изобразително изкуство предлага на учениците работа в групи по приложни и изящни изкуства, приложна информатика, информационни технологии и организирани пленери, а за и професия дизайнер – изящни и приложни изкуства, компютърна графика и анимация, компютърен дизайн, рекламна графика, история на изобразителното изкуство.

В паралелки с избираема подготовка и факултативна подготовка по хореография и по професия танцьор учениците се запознават с български народни танци, класически танци, етнография, разчитане и описание на танца, учебен танцов състав, постановка на танца и история на танца.

За свободното време

Училището предлага за свободното време на ученици, родители, учители и местна общност:
плувен басейн за всички желаещи да спортуват – телефон 02 / 887 47 16;
клуб за латино танци – „Амаранд“;
клуб по спортни и състезателни танци „Танцувай с мен“;
вокална група за детски забавни песни „Щурче“;
три детски народни хора;
класически хор;
народен оркестър;
три танцови състава;
групи за изучаване на народни хора за възрастни;
училището работи от 17 години по проекти на ЕС – „Сократ – Коменски“ и 8 години по „Еразъм+“;
училищна външна естрада – за творчески изяви, концертни дейности и други училищни и местни празници.