https://translate.google.com/translate?hl=&sl=bg&tl=en&u=https%3A%2F%2F144sou.bg%2Fre%2F

„Еразъм+“ 2020/2022 г.

Cultural heritage; Diversity; Volunteering – December 2020

 • ПРОЕКТ „Creativity Through Stories“

Петък, 18 декември, беше последният ден от онлайн мобилността ни в Кардица, Гърция. Първо, проверихме общите си знания за Европа в специална викторина. Тогава учениците от всяка страна създадоха своите коледни елхи, подготвиха и една специална коледна картичка онлайн. След това говорихме за коледните традиции в нашите страни, пяхме и слушахме песни като  търсихме и открихме много прилики в начините на провеждане на нашите тържества. В края на срещата гръцкият домакин ни връчи сертификатите за присъствие, които ни бяха изпратени по имейл. Време беше да се сбогуваме с всички приятели, които срещнахме през последните две години. Надяваме се, че ще се срещнем в следващия проект Erasmus + в бъдеще.

Четвъртък – четвъртият ден на LTTA5 – онлайн срещата ни започна с езикова викторина. Знаем ли пет езика?  Припомнихме си участието ни в  предишните мобилности (Турция, Румъния, Полша, България) като за целта гледахме една прекрасна презентация. След това отидохме в Атина и посетихме Акропола и театъра на Дионис. Но това не беше единственото пътуване в този ден. Възхитихме се и на невероятни гледки към езерото Пластирас. След това, гледахме и дори се опитахме да научим някои традиционни танци от нашите страни. Последното нещо, което направихме, беше участието на нашите ученици в дискусията за филма ′′ Колко различен си”, който гледахме.

Вече приключи третият ден от нашата онлайн мобилност в Гърция.

Какво направихме?  Участвахме във виртуална обиколка на града, посетихме Археологическия музей  и Общинската художествена галерия в Кардица. Завършихме писането на историята на всички наши герои и получихме Нобелова награда за литература за нашата работа. Гледахме историята за Троянската война и традиционните гръцки танци. След това българският екип  показа традиционни костюми от различни региони на своята страна. И накрая, всички ученици създадоха кратък речник на основните фрази на техните езици в Padlet.

Вторник беше вторият ден от нашата онлайн мобилност в Гърция. Имахме виртуална обиколка до района на Метеора. След това „опитахме“  някои вкусни ястия от Гърция и други страни (само виртуално). Създадохме Карта на Европа с историята и приказните герои от цяла Европа на Padlet. Беше дълъг и натоварен ден, но ни хареса!

В понеделник, 14 декември 2020 г., беше първият ден от онлайн мобилността по Еразъм+ КА229 проект „Creativity Through Stories”  – LTTA5, организирана от екипа на гръцките ни партньори и виртуално проведена в Кардица, Гърция. Участниците бяха приветствани от Директора на гръцкото училище и представител на местната образователна общност. След това учениците представиха своята страна, град и училище, разказаха за избрания от тях национален герой и участваха във виртуални игри за разчупване на леда. Вечерта бе организирана виртуална среща в eTwinning, по време на която учители и ученици се представиха и имаха възможност да се запознаят по- отблизо с останалите участници.

Име на проекта: Cultural Inheritage/ Културно наследство

Продължителност: 2 години

Координатор: училище от гр. Одинезе, Дания

Партньори: България, Уелс и Испания

Цели на проекта:

 • Да се насърчат учениците да станат по-отговорни граждани.
 • Да научим учениците как да имат положително въздействие върху местната общност, както и върху европейската общност.
 • Да насърчим учениците да общуват използвайки английски език, но също така да учат думи и фрази на други европейски езици.
 • Нашите ученици ще имат възможност да оценят общоевропейските ценности и също така да научат за различията в Европейските страни  и да възприемат техните ценности.
 • Да се даде възможност на учениците  да научат повече за други култури, да разберат историята, за да разберат настоящето и да бъдат по-подготвени за бъдещето.

Нашето намерение е учениците да бъдат активно включени в процеса и напредъка на този проект. Те ще бъдат ангажирани с планирането, изпълнението и оценката на проекта и реализирането на задачите през цялото времетраене на проекта.

Дейности:

Септември 2020

 • Учениците и учителите от всяко училище са информирани за началото на проекта, неговите цели, дейности, очаквани резултати и кои са партньорите.
 • Изработване на информационно табло с подробна информация за проекта във всяко училище партньор с цел ученици, персонал, родители и други членове на местната общност да бъдат запознати с него.
 • На Европейския ден на езика / 26 септември / всяко училище организира дейности, насочени към четирите езици, говорени от партньорите по проекта.
 • Осъществява се подбор на ученици и учители, които желаят да участват в проекта.
 • Всички партньори регистрират проекта „Културно наследство“ в eTwinning / TwinSpace. Ученици от всяко училище се регистрират в eTwinning пространството на проекта. Всяко училище се представя там.

Октомври 2020

 • Във всяко училище се организира конкурс за лого на проекта. Трите най-добри лога се качват в eTwinning пространството на проекта. Учениците гласуват за най-доброто лого в
 • Организира се анкета в която учениците са помолени да изразят очакванията си относно резултатите и ползите от тяхното участие в проектни дейности.
 • Учителите, които работят по проекта от училищата партньори ще проведат онлайн среща, за да говорят за началото на проекта и да обсъдят бъдещите дейности.

Ноември 2020

 • Създаване на уебсайт на проекта. Също така създаваме Facebook страница, за да популяризираме проекта с цел информацията за него да достигне до по-голям брой хора.
 • Всяко училище партньор изработва презентация с подробна информация за своето училище, общност и страна, която ще бъде представена в TwinSpace.
 • Изработваме речник на 4-те говорими езика + английски, в който добавяме думи, свързани с нашата основна тема и думи, свързани с различните задачи през периода на проекта. Така че всеки път, когато имаме нова презентация, добавяме 10+ думи и всички партньори превеждат думите на техния език. По време на мобилности, речникът ще се използва за езикови дейности.
 • Всеки партньор участва в благотворителен проект за декември. Проектът също така показва традициите в училище по време на Коледните празници.

Декември 2020

 • Всяко училище партньор организира благотворителни дейности.
 • Учениците от всяко училище пишат статии за благотворителните проекти в и извън училище.
 • Учениците от всяко училище приготвят ръчно изработени коледни картички, украсени със символи на техните традиционни тържества и обичаи и ги изпращат на партньорите. Всяко училище изпраща поне четири пощенски картички до другите училища партньори.
 • Във всяко училище се организира изложба на получените картички, правят се снимки, които ще бъдат  качени в eTwinning пространството на проекта.
 • Организира се среща с учители и ученици, за да се поздравят училищата партньори за Коледа. Учениците изпълняват традиционни коледни песни.

Януари 2021

 • Всяко училище пише статия за дейностите през първия учебен срок за електронното списание на проекта и за ръководството на училището. Статиите, заедно със снимките, направени през първия учебен срок, ще бъдат изпратени на българското училище за публикуване в електронното списание
 • Учениците отговарят на въпросник, създаден от учителите за първия срок. Резултатите се събират и използват за оценка сред учителите на онлайн среща в края на януари.
 • Учениците подготвят презентации на тема „Културното наследство в моята страна“ с фокус върху историята.

Февруари 2021

 • Учениците подготвят презентации на тема „Културното наследство в моята страна“ с фокус върху историята.
 • Материалите се качват на уебсайта на проекта и в TwinSpace.

Март 2021

 • Краткосрочен обмен на ученици в Испания. Тема на срещата „Доброволчеството”.

Април 2021

 • Учениците създават дневници за преживяванията си по време на първата среща като използват направените от тях снимки. Те редактират видео кадрите и създават късометражни филми. Продуктите се споделят в училище и с партньори в споделения блог и в TwinSpace. Участвалите в срещата ученици съветват своите съученици как да бъдат активни граждани и организират ден на активното гражданство в  училище.

Май/юни 2021

 • Учениците пишат статия за впечатленията си от дейностите, които са извършили през първата година от работата по проекта. Статиите, заедно със снимките, направени по време на мобилността, ще бъдат изпратени в България за публикуване в електронното списание.
 • Всяко партньорско училище организира няколко кампании за почистване и други дейности за Деня на Земята. Учениците подгответе плакати, свързани с глобалните цели # 13 (Действия по климата) # 14 (Живот под водата) и # 15 (Живот на Земята).
 • Учениците с помощта на своите учители проектират, подготвят и организират изложба на всички продукт направени по време на първата година от работата в публичните зони на всяко училище с цел разпространение на резултатите от проекта.

Юни 2021

 • Всички ученици, участващи в проектните дейности, попълват онлайн въпросник за очакванията си за втория година. Какво може да се различава от миналата година и как всеки може да допринесе за подобрението?
 • Средносрочна оценка
 • Актуализиране на Еразъм + кътовете  в училище
 • Актуализирайте уеб страниците на проекта и TwinSpace
 • Писане на междинни отчети

Септември 2021

 • Обсъждане на плана за работа през втората година
 • Мониторинг и оценка на първата проектна година с всички партньори
 • Участниците създават презентация за проекта. Презентацията е за храна – минала, настояща и в бъдеще. В презентацията ще има рецепта за ястие, което е част от определянето на храната като въздействие върху културата в държава. Партньорите готвят това ястие и го оценяват. Учителите ще създадат рейтингова система. Партньорите правят снимки и колаж от процеса на готвене и го споделят в групата.

Октомври 2021

 • Краткосрочен обмен на ученици в гр. Оденсе, Дания под надслов „По стъпките на Ханс Кристиан Андерсен”.
 • Подготовка за мобилността в Оденсе, Дания: всички партньори представят автор, който е оставил своя отпечатък върху литературата и културата като цяло. В презентацията има факти и информация за автора, информация за периода от време, когато той е живял, как е повлиял на културата, преразказ на една от най-известните истории. Презентацията е устна и подкрепена със заглавия и снимки.
 • Учениците изследват традиционните изкуства и занаяти от своите региони. Изработваме обща презентация, в която всеки партньор разказва за характерните за региона изкуства и занаяти.

Ноември 2021

 • Учениците създават дневници за преживяванията си в Оденсе. Те редактират видео кадри и създават късометражни филми. Продуктите се споделят в училище и с партньори в споделения блог и в TwinSpace. Подготвя се статия за електронното списание.
 • Информационното табло за Еразъм+ във всяко училище се актуализира. Училищата се подготвят за благотворителна дейност като избират организация и проучват как тази организация действа, какъв е нейния фокус, дейности и т.н. Изработва се презентация за тази организация. Планират се дейности за набиране на средства в помощ на тази организация.

Декември 2021

 • Осъществяват се планираните благотворителни дейности и събраните средства се дават на избраната организация. Видео кадрите  и снимките се редактират и се изработва презентация, която  се споделя с партньорите. Учениците създават видео, в което се разказва за празниците в съответната страна. Изработват се и кратки видео клипове за културните традиции в съответната страна през м. декември.

Януари 2022

 • Започваме да работим по темата „Природно наследство“. Учениците изучават своя регион и как се популяризира света на екотуризма и туризма като цяло, за да се насърчат туристите да посещават съответните региони. Те обменят видеоклиповете с

техните чуждестранни партньори.

 • Организираме състезание, за да изберем най-красивите места в нашите региони и да решим кои са първите пет от тях.

Февруари 2022

 • Учениците разработват маршрути за популяризиране на някои природни места в техния регион. Тук се включват туристически обекти, свързани със спорт, пещери, природни зони и др., както и различен вид туризъм, основан на устойчивост. Използват се Google Earth или Google Maps.
 • Учениците създават документални филми за насърчаване на туризма в техния регион.
 • След като гледат видеоклиповете от различните страни, учениците създават писмена реклама / плакат за популяризиране на туристически обекти на техните партньори.
 • Учителите и учениците се подготвят да участват в краткосрочната мобилност C3, която ще се проведе в София, България като проучват факти за страната домакин и подготвят традиционен танц, който да представят по време на срещата.

Април 2022

 • Краткосрочен обмен на ученици в София, България на тема „Културни изяви”.
 • След мобилността в София разказваме за своите впечатления и преживявания на всички ученици и учители в нашите училища. Родителите са поканени в училището, а учениците показват снимки и презентации от пътуването. При възможност популяризираме  проекта в местните средства за масова информация.

Май 2022

 • Краткосрочен обмен на ученици в Уелс на тема „Моята страна в песен”.
 • Завършваме проекта с надникване в бъдещето. Партньорите създават презентация за младежката култура в миналото, настоящето и правим предположение за това каква ще бъде тя в бъдеще. Споделяме презентациите.
 • Това посещение е и последното. По тази причина ще бъде отделено време не само  по темата на проекта, но  и за събиране на материали за финалния доклад – ще помогнем на всеки да завърши проекта, както си помагахме при създаването му в самото начало.
 • Качваме всички създадени от нас материали по проекта в социалните мрежи и платформи.

Юни 2022

 • Работим върху документацията на проекта. Подготвяме материалите, които трябва да се представят пред Националната агенция.
 • Разпространение на окончателния доклад за проекта сред ученици, служители, родители, членове на общността.

Август 2022

 • Работа по окончателния доклад на проекта.

Документи – образци:

short_description_

BGFormulyar-za-kandidatstvane-

uchitelikriterii-

uchitelkriterii-uchenik_-_Copy Сподели

Последни публикации

На 11 февруари 2020 г. – международен Ден за безопасен

ИНТЕРНЕТ

 •  февруари 10, 2020

На 11 февруари 2020 г. се отбелязва международния Ден за безопасен ИНТЕРНЕТ, посветен на безопасността на децата в дигиталния свят. Започнал през 2004 г. по инициатива ва Европейската комисия, Денят за безопасен интернет се отбелязва всяка година през февруари в повече от 150 държави. Мотото за тази година е „Заедно за по-добър интернет“.

С цел да се насърчи безопасно и отговорно използване на онлайн технологиите и мобилните устройства от учениците при осъществяване на дейностите по проектите „Интерактивен празничен календар“, „Бъди добър – не дискриминирай“ и  “Свързани с математиката” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование” бяха направени презентации на български и на английски език Презентациите акцентират върху дигитално-медийната грамотност на младите хора и безопасното общуване в интернет.

Презентация на тема „Международен ден на безопасен Интернет“

   

Проект „Бъди добър – не дискриминирай“

 •  януари 16, 2020

Бъди добър – не дискриминирай

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2
„Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”
Продължителност на проекта – 2 години – 2019 – 2021г.

Координатор на проекта –Германия
Партньори:Литва,  България,  Италия,
 Португалия,  Кипър

14-18.10.2019 г.

Проект “Свързани с математиката”

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2
„Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”
Продължителност на проекта 2018 – 2020г.

 • Литва – координатор

Партньори по проекта:

 • Белгия
 • България
 • Италия
 • Румъния
 • Турция

Цели на проекта:

 • Повишаване мотивацията на учениците да изучават и откриват красотата на математиката
 • Осъзнаване на важността на математиката за личностното развитие и подготовката на учениците за реалния живот- логическо и критично мислене, концентрация, постоянство
 • Възприемане на математиката като средство за успешно изучаване на други учебни предмети
 • Разширяване на познанията за културата, бита и историята на страните – участнички в проекта
 • Запознаване с образователните системи в страните – партньори, споделяне и обмен на добри практики и иновативни методи

Първа транснационална среща по проекта в гр. Плунге, Литва – 22 -26.10.2018 г

На тази среща  участниците представиха техните  държави и училища.
Кординатора на проекта представи основните цели и дейности.Беше организирано посещение на общината и среща с кмета на града, а също така и обиколка на града – посещение на градската библиотека, двореца Огински. Проведени бяха дискусии за методологията на уроците от модул “ Интересна математика”, за бъдещите дейности по проекта,  а също така и за следващите работни срещи. Накрая участниците в работната среща  направиха оценка на работната среща в Литва и бяха раздадени сертификати за участие.

Втората среща по проекта беше проведена в Мугла, Турция на 18.03 – 22. 03. 2019

Темата на работната среща C2 беше „Математика и социален контекст”
Дейностите по време на тази среща:
– Учениците наблюдаваха и разпознаваха математическите съответствия в социалния контекст:
– Учениците се научиха да използват ИКТ за практически цели.
– Културен диалог – Нашият екип направи презентация за нашата страна. В историята на страните включихме важни дати, представляващи определени числа (например 100,1000,10000)
– Нашите ученици участваха в модулния урок и в семинар на тема „Ролята на математиката в средата настраните партньори“.

Третата среща по проекта беше проведена в Роман, Румъния на 13.05 -17.05. 2019

Темата на работната среща C3 беше „Математика и ИКТ”

На тази среща бяха осъществени следните дейности:
– Учениците бяха научени да работят с платформата Glogster, а по-късно всички участници създадоха интерактивен плакат за известни математици от всяка страна на партньора.
– Представихме слайдшоу презентация за историята на математиката в нашата страна.
– Учениците участваха в интерактивна културна екскурзия в района на Нямц или Сучава, озаглавена „Геометрични форми в средновековните замъци на Молдова и симетрията в природата“.

Четвъртата среща по проекта беше проведена в Ронс, Белгия на 4-18 октомври 2019

По време на тази среща учителите, участващи в работната среща обсъдиха бъдещите дейности по проекта,  а също така и задачите за следващата работна среща в Италия.
Дейности с учениците по време срещата:

 • Уроци по компютърно програмиране
 • Дейности по приложни и изобразителни изкуства
 • Презентация от италианската група за връзката между математиката и изобразителното изкуство. Представяне на изкуството на Мориц Ешер
 • Подготвяне на благотворителна изложба с изготвените от участниците в проекта творби
 • Беше организирано посещение на Европейския парламент в Брюксел, както и екскурзия до Хага с посещение на музея на Ешер.

  

25.10.2019

Ролята на учителя като мениджър на класа за справяне с конфликтите и превенция на агресията и тормоза в училище

30.01.2019 г.

Ролята на учителя като мениджър на класа за справяне с конфликтите и превенция на агресията и тормоза в училище

Презентация по проект „Творчество, чрез история“

30.01.2019 г.

Презентация по проект „Ролята на учителя като мениджър на класа в системата за справяне с конфликтите и превенция на агресията и тормоза в училище“

23.01.2019 г.

Презентация по проект „Превенция на насилието в началното и средното училище

Презентация по проект „Свързани с математиката“

Проект “Св. Св. Кирил и Методий – 1000 години, които ни обединяват и разделят”

24.10.2018 г.

Проект “Св. Св. Кирил и Методий  1000 години, които ни обединяват и разделят”

Teaching/Training/Learning activity 

Samobor, Croatia

30.09 – 06.10.2018

Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2

„Стратегически партньорства”,

сектор „Училищно образование”

Проект “Св. Св. Кирил и Методий – 1000 години, които ни обединяват и разделят” 

29.04.2018 г.

144 СУ „Народни будители“ удостоено със знака eTwinning

eTwinning е общност на училищата в Европа

Тя предлага платформа за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.), които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и  да се чувстват, и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.
144 СУ „Народни будители“ е част от  eTwinning  общността.

През настоящата учебна година 144 СУ „Народни будители“ работи по 9 международни проекта.

Проекти по К1:

1. „Учителят като мениджър на класната стая“ – партньори България,  Англия и Италия. Продължителност 1 година: IX 2018 – IX 2019.
2. „Ефективни преподавателски практики в приобщаващата класна стая“ – партньори България и Португалия. Продължителност 1 година: IX 2018 – IX 2019.

Участниците в проекта популяризираха придобития опит и споделиха добрите практики от работата по проекта с колегията от 144 СУ „Народни будители“.  Презентация по проекта се предостави и на учениците чрез информационните монитори, намиращи се в четирите фоайета на училището.

Лисабон 9-19 Октомври 2018 г.

3. „Дигиталните средства – ефективен механизъм за оценяване“ – партньори България и Мадейра. Продължителност 1 година: IX 2018 – IX 2019.

Проекти по К2:

1. „Свързани с математиката“ – партньори България, Румъния, Литва, Италия, Белгия, Турция. Продължителност 2 години: IX 2018 – IX 2020.
2. „Да прекосим границите“ – партньори България, Португалия, Дания, Италия, Румъния, Уелс, Полша. Продължителност 2 години: IX 2016 – IX 2019.

Презентация по проект „Crossing Borders“

3. „Активно и отговорно гражданство“ –  партньори България, Гърция, Турция, Румъния, Италия. Продължителност 2 години: IX 2018 – IX 2020.

4. „Творчество чрез писане на история“ – партньори България, Търция, Гърция, Румъния, Полша. Продължителност 2 години: IX 2018 – IX 2020.
5.“Кирил и Методий – 1000 години, които ни обединяват и разделят“ – партньори България, Хърватска, Гърция, Чехия. Продължителност 2 години: IX 2017 – IX 2019.
6. „Дигитална грамотност“ – партньори България, Полша, Италия, Гърция, Португалия. Продължителност 2 години: IX 2017 – IX 2019.

7. „Бъди добър – не дискриминирай“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”
Продължителност на проекта – 2 години – 2019 – 2021г.
Координатор на проекта –Германия
Партньори:Литва България Италия, Португалия Кипър

Проект „Активно и отговорно гражданство“

„Да прекосим границите“ по „Еразъм +“ събира ученици от 8 страни около най-важните проблеми на Европа и гостува на район Младост

 •  април 29, 2018 г.

В периода 18-24 март в 144 СУ „Народни будители“ се проведе среща на ученици и преподаватели от Дания, Португалия, Турция, Уелс, Италия и от училището домакин под надслов „Изкуство без граници“ – част от проекта „Да прекосим границите“ по европейската програма „Еразъм +“.

Близо 60 гости участваха в работилници по музика, изобразително изкуство и хореография, пяха, рисуваха и танцуваха, изработиха „Европейски кът“ където представиха своето училище, страна и роден град, разгледаха забележителностите на София и Пловдив, където посетиха и СУ „Св.св. Кирил и Методий“. Гостите се срещнаха с кмета на Район „Младост“ г-жа Десислава Иванчева и нейния екип, с който проведоха дискусия на тема „Образованието в България и страните партньори“. Обсъдени бяха предстоящите дейности по проекта, а учениците имаха възможност да приложат на практика своите знания по чужди езици и да преживеят незабравими моменти със своите връстници от другите европейски училища.

Още информация за срещата може да намерите на сайта на Район „Младост“ адрес: http://mladost.bg/да-прекосим-границите-по-еразъм-съб/

Проект „Crossing Borders“

 •  февруари 19, 2018 г.

Описание на проекта:

Целта на този проект е да се улесни обучението, да се ​​ангажират учениците в учене отвъд границите, да се подтикнат те да станат по-осъзнати и по-добри граждани на Европа. Той има за цел да развие ученическото емоционално благополучие, така че нашите деца да могат да станат уверени, щастливи и добре адаптирани индивиди – хора, които ще поемат отговорност за своите връстници без значение от къде идват и какъв е техният произход. И освен това, целта е да се работи с учениците, така че те да са готови да се излязат извън зоната на своя комфорт, да протегнат ръка и да помагат на другите, които наистина се нуждаят от помощ в процеса на интегриране в европейските общности.

Нашият проект ще даде възможност на училищата-партньори да споделят най-добрите практики, различни педагогически подходи и методи на преподаване.

Това ще помогне за премахване на бариерите и преодоляване на предразсъдъците и стереотипите. Проектът ще стимулира по-голямо разбиране и съпричастност към различните езици, култури и начини на живот както на учениците, така и на учителите във всяка една от страните-партньори.

Това ще даде възможност на училищата-партньори да споделят подходи за възпитаването на по-културно грамотни ученици, на по-добри и по-отговорни европейски граждани на бъдещето.

Ние вярваме, че знаейки повече за други европейски култури, езици, традиции и т.н., учениците, учителите, училищата, членовете на Управителния съвет и местната общност ще станат по-отворени към проблемите на бежанците и тяхното интегриране в училище и в общността.

Въпреки, че по-нататъшното развитие на ИКТ уменията на учениците и учителите е един от основните акценти за нашия проект, това е и възможност за преподаватели и ученици да посетят нашите партньорски училища, което ще бъде от най-голяма стойност. Ние вярваме в това, че чрез взаимодействие лице в лице се осъществява интеркултурната компетентност на всеки индивид.

По време на тези срещи ще се фокусираме върху решаване на проблеми, езиково развитие и споделяне на добри практики в преподаването на емоционална грамотност.

Транснационални срещи по проекта също така ще дадат възможност за съвместно обучение на персонала и ще ни предоставят форум, където можем да споделяме идеи и гледни точки с нашите европейски колеги.

Въпреки че проектът основно се фокусира върху нови области на обучение и онлайн комуникация, една от основните му цели е групи от ученици да имат възможност да участват в мобилности:

За да станат учениците по-отговорни граждани;

За да се научат учениците как да оказват положително въздействие върху местното население, и на Европейската общност както цяло;

За да се насърчат учениците да работят в рамките на местното общество и да се вдъхновят всички заинтересувани от общността да се превърнат в ценни граждани за доброто на планетата.

За да се насърчат учениците и членовете на училищната общност да поемат отговорност за околната среда и да се подчертае, че европейските общества са изправени пред сходни проблеми, както на локално ниво, така и в световен мащаб.

Нашите ученици ще имат възможност да оценят общите европейски ценности, а също и да научат за различията в Европа и да осъзнаят своята стойност. И така да направят крачка напред; да подпомогнат деца от семейства на бежанци, да се установят, докато чакат правителствата да обработят документите им за убежище и т.н.

Да се даде възможност на учениците да развиват предприемачеството – за решаване на проблеми, свързани с нови идеи и да израснат, за да станат посланици / носители на социалната устойчивост в нашите училища, в нашите общности и в света.

Нашето намерение е учениците да участват активно в процеса и прогреса на този проект. Те ще бъдат ангажирани в планирането, осъществяването и оценяването на проектните дейности през 3-те години. Основните теми и дейности вече са определени, но има място и за нови идеи и инициативи от страна на учениците. По време на транснационалните oтговорностите за всички партньори:

 • Организиране на социални събития по време на мобилностите и в училище по време на проекта.
 • Подготовка и организиране на срещи за участващите в проекта учители в училище с ръководството, родители, училищно настоятелство, местните медии и местните власти;
 • Изработване на документ, представящ социално-икономически характеристики на населението.
 • Осигуряване превод на дейностите, така че те да са достъпни за целевите групи;
 • Създаване на линк към проекта от Еразъм + в уеб страницата на училището. Логото на проекта трябва да е редом до логото на училището.
 • Създаване на екип за работа по проекта, подкрепен от представители на ръководството на училището;
 • Организиране на настаняването и храненето на бенефициентите от изпращащите институции;
 • Принос към изготвянето на оценка на резултата от дейностите и окончателните доклади;
 • Активно участие във всички дейности по проекта, включително оценка и разпространение на транснационално равнище;
 • Осигуряване на участниците със сертификат за участие, описващ дейностите (в края на проекта, както и за мобилностите)
 • Създаване на презентация след всяка мобилност, в която се описва посещението, споделя се преживяното и всичко това е показано на снимки или видео;
 • Оценяване на всяка мобилност и качване на мнения, размисли и снимки на споделената уеб страницата;
 • Събиране на всички продукти, произведени по време на проекта.;
 • Съобразяване с общите правила, посочени в ръководство на Еразъм+
 • Осигуряване на поне 2 съобщения за проекта в пресата по време на проекта.

Ключов елемент в проектното предложение е създаването на подходящи мерки за ефективна комуникация и сътрудничество между участващите партньори. Ние всички имаме интернет връзка, която ще бъде основен източник за редовна комуникация. Комуникацията между участващите учители ще се осъществява с помощта на ИКТ. Ще има:

Месечни Google Hangouts, за да се обсъдят и да се изгладят всички проблеми, които може да са възникнали в дадена страна партньор по време на изпълнение на задачите. Всички партньори ще участват във всички онлайн срещи.

В нашата затворена Facebook група за учители ще споделяме всички възникнали въпроси, мисли, идеи, размисли и т.н.. Всички участници ще използват Facebook седмично и ще отговарят на въпроси, свързани с всички партньори.

Учителите ще използват Google Docs за да споделят различни текстове. Също така Google Docs ще се използва за разработване на анкети, оценка и други анкетни карти. Снимки и видео клипове ще се съхраняват в Google Docs.

С актуализацията на споделената уеб страница ще се гарантира, че всички участници, ръководството на училището, родители и други лица, които проявяват интерес към проекта, са наясно с напредъка във всички страни и могат да се поучат от опита на другите. Уеб страницата ще бъде „сърцето“ на проекта. Тук ние ще споделяме всичко – снимки, видео, презентации, оценка, примери за добри практики.

Участващите ученици ще пишат доклади до ръководството на училището и училищния съвет, в които ще разказват за това какво са научили и преживяли по време на работата си проекта и ще опишат как той въздейства върху тях.

Комуникацията между ученици, които ще участват в проекта, също ще бъде чрез използването на ИКТ и различни социални мрежи.

Учениците също ще комуникират чрез интернет платформа за обучение и чрез традиционната електронна поща, за да споделят и да събират информация. Честотата на тези комуникации ще зависи от естеството на дейностите по график.

Всеки партньор е длъжен да гарантира най-малко 2 публикации в медиите по време на проекта. Това могат да бъдат написани статии или репортажи по телевизията, както и видео клипове в Youtube. Това се прави, за да се уверим, че съответните заинтересовани страни (родители, училищно настоятелство, местни органи) са информирани за проекта и ако пожелаят, биха могли да вземат участие в него, например с финансова подкрепа, подкрепа, чрез добавяне на повече ресурси към проекта, за да отворят врати към нови възможности и така нататък.

Родителите ще бъдат информирани за проекта на среща в самото му начало и след това чрез имейли за актуализиране на напредъка на проекта и също така за процеса на обучение, през който преминават децата им като е част от проекта.

Транснационалните срещи ще се проведат 3 пъти през 3-те години на проекта. Първата среща бе през м. ноември 2016 г. в Уелс с цел да се запознаем един с друг, да прегледаме плана на проекта и обсъдим целите, дейностите и как да се организира всичко планирането и да се определят точните срокове и мобилности. Друго важно нещо бе да се обсъди разпределението на разходите по управление на проекта. По време на първата среща също така се уверихме, че всички участници са запознати с Google Docs и наличните там инструменти.

Втората среща е за оценка на извършеното през изминалия период и ще обсъдим изпълнението на останалите дейности. Ние заедно ще създадем формуляри за оценка, които ще се попълват от нашите ученици.

Третата и последна среща за учители е през май 2019 като целта й е да се финализира проекта и да се направи план за крайната оценка на свършеното от учениците, училищата, родителите и учителите.

Всички страни партньори ще участват във всички срещи на учители.

Теми, по които ще се работи по проекта:

 • Околна среда и климатични промени
 • Европейско гражданство, европейско съзнание и демокрация
 • Интегриране на мигранти

Очаквани резултати:

Преди години учениците създаваха книги, брошури, CD-та и DVD-та, но времето се е променило и всички продукти тези дни са онлайн, но все още са книги, брошури, диплянки и др. Визуални съобщения с кратки писмени текстове ще бъдат предадени най-лесно. Кратък филм, социални медии и мобилни устройства трябва да се използват ефективно.

Продуктите, създадени в този проект са:

 • Лого, символизиращо проекта. Всяко училище трябва да създаде поне 1 вариант, а победителят ще се избере в Уелс на първата международна среща.
 • Презентации: Преди всяка краткосрочна учебна дейност или среща учениците ще създадат различни PPT или Prezi презентации. Презентациите ще са за своето училище, град, държава, история, дизайнери, специални празници, за живота на тийнейджърите, устойчив начин на живот, за художници и музиканти, опазване на околната среда и за 17-те глобални цели.
 • Снимки: За всяка мобилност учениците трябва да покажат своя опит чрез снимки и текстове. На уеб страницата на проекта ще има колекция от снимки, направени от ученици и учители. Някои снимки също ще бъдат показани на информационното табло на проекта и на уеб страницата на училището.
 • Видео: По време на учебните дейности учителите ще снимат заниманията, ще редактират и качват филми на уеб страницата на проекта. Филмите ще бъде показани на уеб страниците на училището и в Youtube.
 • Списания: По време на мобилностите учениците ще водят всеки ден дневник, който ще публикуват със снимки.
 • Плакати: учениците ще проведат кампании за устойчив начин на живот, свеждане до минимум на хранителните отпадъци, пестене на електричество, рециклиране на бутилки и т.н. Те ще създават плакати за тези кампании и ще ги окачат в училище, но също така и в град на места, където е позволено да се поставят плакати.
 • Статии: учениците ще напишат различни статии, например за специални празници.
 • Творчески събития/представления: училищата-партньори ще организират различни събития за социализиране, физическо възпитание, музикални изпълнения, изложби на произведения на изкуството, събиране на боклук в града и така нататък. Местните хора, власти, клубове и организации – всички са поканени да участват или да бъдат аудитория.
 • Формуляри за оценка: Различни форми за оценка ще бъдат създадени. Някои от тях са полезни само за този проект, докато други могат да бъдат използвани за други учебни дейности.

Подробен план на дейностите за първия учебен срок:

Септември 2016: училища се запознават с проекта „Crossing Borders“ с презентация, направена от преподаватели, видео презентация, конкурса за лого.

Ноември 2016: транснационална среща в Уелс с цел да се планира първата година в детайли.

Ноември 2016: Всяко училище създава презентация (PPT / Prezi) за това как хора от тяхната страна са пресекли границите на Европа.

Декември 2016: Всички ученици от училищата партньори се срещат в Google Hangout и пеят традиционни празнични песни. По време на срещата, учениците показват снимки от техния град по време на специален празник и разказват за снимките.

Януари 2017: Оценка на първия срок заедно с учениците.

ПРОЕКТ: „ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ“

 •  февруари 19, 2018 г.

ПРОЕКТ: „ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ“ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Участници: РУО – София – град, 144 СУ „Народни будители“, 139 ОУ „Захарий Круша“, 25 ОУ „Д-р Петър Берон“

Времетраена на проекта – м. май 2016 г.  – м. декември 2017 г.

Този проект ще предостави реални възможности на експертите от РИО, директорите на трите училища и учителите да се запознаят с образователната система на Финландия, с организацията им на преподаването. за развитие на комуникативни и презентационни умения като участниците, ще споделят знания и идеи един с друг.
Участниците ще се запознаят с историята и културата на страната домакин, ще разширят своите познания за образователните системи в различни европейски страни и с техните стратегии за превенция на ранното отпадане от училище.

Основната цел на обучението е теоретична и практическа квалификация на участниците в него за справяне с проблема за преждевременното напускане на училище във всичките му аспекти.

Методиката и дейностите в обучителния курс са подбрани внимателно от обучаващите, включвайки 9 модула с практични идеи за работа със застрашени от отпадане от училище ученици. Планираните дейности са разпределени в девет различни обучителни модула, всеки от които обхваща различен аспект.
Чрез международния опит на курса ще добием и нови идеи за съвременните европейски практики и стандарти.

Участници в проекта:

1. Величка Николова – директор
2. Камелия Дилова – помощник директор – начален етап
3. Грозданова – помощник директор – прогимназиален етап
4. Саша Петрова – помощник директор – гимназиален етап
5. Цветелина Георгиева – учител по английски език, класен ръководител на Х а клас и педагогически съветник
6. Снежана Станчева – старши учител по английски език, класен ръководител на V а клас
7. Вяра Лазарова – старши учител по английски език, биология и здравно образование, класен ръководител на VIII а клас
8. Роза Еврова – старши учител по английски език
9. Яна Георгиева – учител по български език и литература, класен ръководител на VIII б клас
10. Маруся Николаева – главен учител по информатика и информационни технологии, ръководител компютърни кабинети, класен ръководител на X б клас.

ETwinning проект “At the heart of learning”

 •  февруари 19, 2018 г.

Партньори по проекта: училища от България, Гърция, Италия, Турция, Румъния

Предмети: Междупредметно обучение, Предмети в начален етап, Психология, Чужди езици, ИКТ

Език: английски

Възраст на учениците: 9 – 15

Инструменти, които са използвани по време на работата по проекта: имейли, MP3, Twinspace, PowerPoint презентации, видео, снимки и рисунки,  публикуване на информация в уебсайтовете на училищата партньори, форум, чат.

Цели на проекта:

Този проект изследва взаимоотношенията между учениците, чувствата, които те имат и споделят за своите съученици и учителии причините за проблемно поведение в училище. Тъй като в проекта участват ученици от различни училища и държави, той се базира на голямо разнообразие от културни и социално-икономически примери.

Основни цели на проекта:
– Да се подобри поведението на учениците;
– Да се избегнат проявите на тормоз и дискриминация;
– Да се засили чувството за общност;
– Да се насърчат позитивните действия и реакции в различни ситуации;
– Да се развият позитивни социални умения;
– Да се определят факторите, които водят до проблемно поведение;
– Да се сравни и контрастира проблема в различна културна среда;
– Да се насърчи сътрудничеството и взаимодействието;
– Да се упражняват чужди езици;
– Да се използват възможностите на ИКТ и Web tools.

Дейности по проекта:

След обявяване началото на проекта нашите ученици изработихаPowerPoint презентации и Vokis, с които представиха себе си, своето училище, град и страна. За Коледа и Нова година изработиха красиви картички, които изпратиха на децата от другите партньорски училища по електронна поща. Учениците от 8б клас разработиха проекти на тема „Heart-Breaking Incidents at school“ и сътвориха сърца, върху които написаха направените от тях добри дела.

Участвахме в конкурса за лого на проекта и с гордост можем да заявим, че той беше спечелен от Цвети и Гери от 5 б клас. Това е логото – победител:

Учениците от 6a клас участваха в разрешаването на поведенчески проблем в час по математика като използваха теорията  на Де Боно за „Шестте мислещи шапки“. Идеята бе да се анализира възникналия проблем като се изразят мисли от различни гледни точки, както положителни, така и отрицателни и да се намери правилно решение.

Учениците от 2в клас участваха в дейността „National Count-out Rhymes“ – национални игри-броилки. На този етап от проекта всяка страна партньор предлага свой стих или песен за броене, които се записват на видео и се качват в TwinSpace като съвместен продукт, така че останалите участници да могат да ги научат и използват. На тези песни и стихотворения за броене се гледа като средство за „честна игра“, начин да се научат децата да играят по правилата и да избягват конфликти.

Последната дейност по проекта е написването на съвместна история по зададени предварително думи – нещо, което учениците правят с голямо удоволствие.

Проект „Играем и творим“

 •  февруари 19, 2018 г.

На 12.06.2015 г. в 144 СОУ стартира практическото изпълнение на проекта „Играем и творим“. На фасадата на сградата учениците рисуваха шевици с чипровски мотиви. Прочутите у нас и в чужбина чипровски килими и гоблени са съществен дял от българското национално наследство. Те са феномен в българските народни художествени занаяти, процъфтял през периода на Възраждането, жив и до днес, отразяващ националните бит, обичаи, традиции и празници. За да превърнат двора на училището в привлекателно място за отдих или тихи занимания, учениците ще продължат своята работа и през следващите седмици до края на месец юни.

Трета международна среща по проект „Обединени в различието чрез историите на Европа – Италия 26.05.2015 г. – 01.06. 2015 г.

 •  февруари 19, 2018

По време на срещата, която се проведе в Мариано Коменсе, Италия учителите и учениците от партньорските училища посетиха уроци по различни учебни предмети в IV Novembre Primary School.

Подготвиха „Европейски кът“ с материали и информация за своите страни и  училища.

Проведоха се срещи, на които се обсъдиха постигнатите дотук резултати от работата по проекта и се заплануваха бъдещите дейности, а именно:
– Предстои излизането на есенното издание на списанието, за което отговаря испанското училище.
– Темата на следващото списание ще бъдат истории за есента (Езоп,други автори или митове). За създаването на тези истории ще се направи webquest с класически легенди и приказки. Следвайки стъпките на webquest-а, учениците ще създадат ‘fairytale salads’ (Джани Родари) в дигитална форма. Webquest-ът ще бъде подготвен преди срещата в Турция от координатора. По време на срещата в Турция ще има презентация на webquest и формата на крайните продукти.
– Следващата транснационална среща ще се проведе в Турция в периода 23-27 oктомври 2015.

Обсъдено беше също какви въпроси да съдържат анкетните карти за ученици, учители и родители, с които трябва да се оцени работата по проекта през първата година. Всяко училище  решава кои класове, ученици, учители и родители ще попълват анкетните карти и как те ще бъдат разпространявани. По-късно същия ден участниците в проекта присъстваха на драматизацията „The Gingerbread boy“, представена от ученици от 4 клас на Anzano del Parco Primary School и на концерта на оркестъра по флейта. Партньорите имаха възможност да представят своите страни, градове и училища пред ученици, учители и родители от училището домакин. Проведена бе и традиционна среща с кмета и други представители на местните власти в Мариано Коменсе с цел те да бъдат запознати по-подробно с работата и постигнатите резултати по проекта.

По време на срещата в Италия представителите на партньорските училища имаха възможност да посетят забележителности в Канту, Комо и Милано, както и да научат много нови и интересни неща за историята, културата и традициите на страната домакин.

Трета международна среща, 14-18 април 2015 – Montemor-o-Novo, Португалия

 •  февруари 19, 2018 г.

Третата международна среща по програма Еразъм+ KA2 Сътрудничество и иновации за добри практики и стратегическо партньорство “Обединени в различието чрез историите на Европа” се проведе в Montemor-o-Novo, Португалияв периода 14- 18 април 2015 година.

На срещата присъстваха 3 учители и 2 ученици от Гърция, 2 учители от Италия, 2 учители, 1 представител на персонала и 2 ученици от България, 2 учители и 2 ученици от Литва, 2 учители и 2 ученици от Испания, и 2 учители и 2 ученици от Турция.

През първия ден от срещата учениците и учителите посетиха Escola Básica de Montemor-o-Novo n.º 3 и имаха възможността да се срещнат с португалските учители и ученици от това училище. Те разгледаха техните учебници и помагала и разговаряха за образователната система в Португалия. Участниците в срещата по проекта украсиха “Европейски кът” с материали, които бяха донесли от своите страни и прекараха известно време в игри с учениците на игрището. Учителят по физкултура от това училище беше подготвил традиционни за този район игри. Участниците се насладиха на подготвеното от португалските ученици куклено представление и гледаха PowerPoint презентация за тяхната работа по проекта до сега.

След обяд учениците и учителите бяха посрещнати с добре дошли от г-жа Идалина Фенто, директор на Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo и нейните помощници в гимназията на Montemor-o-Novo, след което обядваха в стола на училището.

По-късно същия ден те посетиха “Oficina da Criança Center”, където местните ученици прекарват свободното си време, проявявайки творческите си умения.Гостите разгледаха с интерес това място, което дава възможност на децата да творят като използват корк, дърво и други материали или да се забавляват на компютрите. Те също могат да участват в дейности, свързани с различни учебни предмети – математика, биология, физика и др.

Учениците, които гостуваха в “Oficina da Criança Center” участваха заедно с португалските си домакини от 4 клас в уъркшоп и създадоха чудесни картини, които ще бъдат изложени в 7-те партньорски училища.

По същото време учителите участваха в работна сесия по проекта, на която обсъдиха пътуването до Италия през м. май и това до Турция през м. октомври2015 година. Те също дискутираха второто издание на списанието, което ще представлява дневник на дейностите през изминалата учебна година. За списанието всяка страна трябва да подготви и изпрати 2 страници с темата за лятото: 1 страница с песен на майчин език и обяснение на текста на английски и втора страница с рисунки за лятото или снимки на децата, които изпълняват песента, например. Пак във връзка със списанието всяка страна трябва да изпрати по 2 страници с 6 снимки на всяка от тях за дейностите, които са извършени от съответното училище по време на първата година от работата по проекта. Литовските колеги ще съберат снимките за работата по плакатите на проекта, а испанските – тези с новогодишните картички. Турция ще изпрати снимки от записа на историите. Гърция, България и Португалия ще подготвят снимки от транснационалните срещи по проекта, които вече са проведени там (2 страници всяка с по 6 снимки). Списанието трябва да е готово до м. септември 2015 год. , за да бъде предоставено на учениците от училищата партньори и на съответните национални агенции. Всяко списание ще се състои от 32 страници. Г-жа Асвеста, директор на гръцкото училище предложи всяко училище да направи слънце с различни материали(30X30), като продуктите ще бъдат разменени на срещата в Турция. Всеки продукт трябва да съдържа логото на проекта, логото на Erasmus+, логото на eTwinning и логото на съответното училище.

По време на третата международна среща в Montemor-o-Novo учениците от нашето училище имаха възможност да се срещнат и общуват с деца от други страни като използват познанията си по английски език. Учителите от своя страна участваха в дискусии, по време на които сравниха различните образователни системи и работиха съвместно за постигане на общата цел да се обединим в своето различие чрез историите на Европа.

Местната общност и власти в Montemor-o-Novo имаха възможността да се срещнат с участниците в проекта по програма Erasmus + и да разберат неговите цели.

Национален семинар „Изграждането на предприемачески компетенции у учениците в контекста на всички учебни дисциплини“

 •  февруари 19, 2018 г.

НА  26 март 2015г. в 144 СОУ „Народни будители“, София се проведе Национален семинар „Изграждането на предприемачески компетенции у учениците в контекста на всички учебни дисциплини. Семинарът беше организиран от центъра за технологии на информационното общество при Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, координатор за България в Европейски проект YEDAC (www.yedac.eu).

Проектът YEDAC е със съфинансиране от Европейската комисия. В него участват партньори от Финландия, Дания, Холандия, Испания, Австрия и България. Той цели да стимулира развитието на предприемачески умения в средния курс на обучение. В рамките на проекта е разработен дидактически модел за развиване на ключови компетенции, чувство за инициатива и предприемачество във възрастовата група на 13-16 годишните. Този образователен модел и процеса на обучение са ориентирани към създаването на компетенции в областта на предприемачеството и могат да бъдат интегрирани в мултидисциплинарни проекти и извънкласна работа в училище. Проектът YEDAC предлага обучение на учители и ръководство за развитие на компетенции по предприемачество в училище. В същото време, чрез специална група към проекта, се цели да се разработи система от препоръки към ЕС за развитие на предприемачеството като една от ключовите 8 компетенции за обучение през целия живот, приети от ЕС в рамките на Лисабонската стратегия и цели, като отговор на глобалните предизвикателства.

По време на националния семинар беше представен моделът, разработен в рамките на проекта, както и приложението му в пет български училища (54 СОУ „Св. Иван Рилски“ – София, 144 СОУ „Народни будители“ – София, СОУ „Христо Ботев“ – Горна Малина, СОУ „Д-р Петър Берон“ – Костинброд, ОУ „Васил Левски“ – с.Орешене). Учители и ученици от тези училища споделиха опита си и натрупаните добри практики в предприетите от тях проекти и инициативи, прилагащи модела, а именно:

–          Проектът на 144 СОУ „Народни Будители“, София – „Играем и творим“, в рамките на който на 5 март беше направен благотворителен концерт за набиране на средства за изграждане на кътове по изкуства в двора на училището.

–          Проектът на 54 СОУ „Св. Иван Рилски“, София – „Надежда за надежда“ с реализираната вече първа част от него „Къщички за книжки“, официално открити на 21 март 2015 г.

–          Проектът на СОУ „д-р Петър Берон“, Костинброд – „Kostinbrod English Tour“посрещащ вече първите гости на 29 март 2015 г.

–          Проектът на СОУ „Христо Ботев“, Горна Малина – „Зелена Малина“, реализиращ успешно залесяване от 27 март до 1 април 2015 г.

–          Проектът на ОУ „Васил Левски“, с. Орешене – „Приключение ала учение“ организиращ изцяло от учениците Великденски празник като стъпка към подготовката на голямата цел организиране на атрактивни учебни занятия в парка „Небесни пасбища“.

В семинара взеха участие и млади български предприемачи Емилиян Кадийски, Христо Христов и Станчо Йорданов, които представиха своите начинания, в помощ на българското образование.

Сертификати на нашите учители

Проект „Обединени в различието чрез историите на Европа“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства

 •  февруари 19, 2018 г.

https://www.youtube.com/embed/wjsU7eoh77E?feature=oembedИзтеглете PDF презентация

Резюме на проекта

Историите (легенди, митове и приказки) често имат културно, историческо или географско значение и осигуряват един смислен поглед върху културната идентичност на всяка страна. Нашият проект има за цел да използва тези истории, за да се ангажират учениците от партньорските училища в съвместни интердисциплинарни дейности.

Основната цел на проекта е реализацията на Европейското мото „Единство в многообразието“ чрез различни истории. Допълнителните цели са:

– Да се ангажират учащите в смислени дейности, които ще им помогнат да открият своите уникални таланти и потенциал.

– Да се повиши самочувствието на всички ученици, особено на тези, които са застрашени от отпадане от училище.

– Да се даде на учениците, учителите и родителите възможност да открият своята културна идентичност и да разберат културното наследството, което ние споделяме с другите европейски събратя.

– Учителите да придобият повече опит в преподаването на чужди езици и използването на ИКТ.

– Да се разшири европейското измерение на партньорските институции, за да играят те активна роля на местно, регионално и национално ниво.

Училищата партньори са от Гърция, Литва, Италия, Турция, Португалия, Испания и България.

Дейностите ще бъдат така структурирани, че в тях да участват ученици от всички възрасти, с различни способности, интелект и етнически произход. Легендите, митовете и приказките ще дадат възможност на учениците да работят в много области на учебната програма. Това ще стане с помощта на различни техники за разказване:

– Четене и слушане на избрани разкази;

– Търсене, създаване и обмен на снимки, рисунки и произведения на изкуството, вдъхновени от тези истории;

– Създаването на нови версии на тези истории;

– Драматизация;

– Обмен на идеи и възможни начини за това как би могла да продължи историята;

– Обсъждане мотивите на действията на героите;

– Създаване на стихотворения, вдъхновени от тези истории.

Училищата ще използват eTwinning, за да работят заедно по проекта, а продуктите ще бъдат публикувани в онлайн списание в Twin Space на езиците на партньорството и на английски език. Темите за това списание ще бъдат отпечатани и раздадени на местните общности в двете години на проекта.

Освен транснационалните срещи ще има общи краткосрочни учебни събития в края на двете учебни години с деца от училищата партньори, които ще участват в подготовката и организирането на общи тържества.

Като цяло се очаква този проект да насърчи осъзнаването на важността на културното и езиковото многообразие в Европа. Като резултат, това осъзнаване ще разшири хоризонтите и ще увеличи значението на моралните ценности за борба срещу расизма, предразсъдъците и ксенофобията. Също така, участието на всички ученици в смислени дейности в съответствие с техните уникални възможности, ще повиши самочувствието им и ще предотврати преждевременното им напускане на училище.

График на дейностите:
Започвайки с Европейския ден на езиците, на 26 септември се осъществиха телекомуникации, по време на които децата се срещнаха и поздравиха своите европейски партньори, както на английски и така и на родните си езици. Продуктът на това общуване ще бъде създаването на Европейски кът във всяко училище.
Първата международна среща по проекта се проведе през октомври в Гърция, по време на която бяха изяснени всички въпроси свързани с оценката, разпространението и комуникацията и беше разработен конкретен план на заседанията за годината. Участващите в срещата учители бяха ангажирани в семинари за използването на WEB2 и Twin Space, както и на методологиите и подходи за работа по проекта.
През ноември 2014 г. учителите, които участваха в първата среща запознаха своите колеги с взетите решения и предстоящите задачи. Училищата партньори организираха информационна среща за персонала и родителите с цел да се ангажират всички в изработването на материали с митове и приказки за Коледа или Нова година за първия брой на списанието.

През декември 2014 г. учениците от 2-ри, 4-ти и 6-ти клас участваха в дейности по събиране на приказки и митове за Коледа или Нова година. Първият брой на списанието ще бъде публикуван през м. март.

През януари-февруари 2015 г. учениците събират истории за пролетта: Учениците ще изобразяват тези истории като създават свои собствени произведения (маски, кукли и т.н.) и стихотворения.

През март 2015 г. се проведе втората международна среща в 144 СОУ „Народни будители“: проведе се конкурс за лого от всички училища. Представители от всички училища обсъдиха слабите и силните страни на проекта и   съставиха план за приключването на първата година. Те също така съставиха втория брой на списанието.

През април 2015 г. предстои да бъде публикуван вторият брой на списанието.

През април 2015 г. ще се проведе кратко обучително мероприятие за ученици в Португалия. Двама ученици от всяко училище с двама учители, които ще ги придружават, ще подготвят различни дейности, за да се отпразнува Деня на Европа. Драматизация на най-важните митове и митът за Европа.

През м. май 2015 г. ще се проведе третата среща по проекта в Италия: Оценка на дейността през първата година и планиране на дейностите за следващата година. Подготовка на третия брой на списанието.

През септември 2015 г. около Европейския ден на езиците ще бъдат избрани истории, за това как да се справим с проблемите на имиграцията и многоезичието. Учениците ще вземат интервюта и изберат снимки, за да се създаде презентация с реални истории.

През октомври 2015 г. ще се проведе четвъртата международна среща в Турция: Четвъртият брой на списанието ще бъде проектиран, за да бъде публикуван. Точният план на заседанията за годината ще бъде съставен. Въпросите за оценка и разпространение ще бъдат изяснени. Учителите ще вземат участие в семинари, за да се изработят дейности и истории с герои с увреждания.

Ноември – декември 2015 г. – Истории с герои с увреждания. Във всяко училище ще бъде организирано тържество за международния ден на хората с увреждания.

През януари 2016 г. учениците ще обменят картички с техните истории и пожелания за по-добър свят.

Февруари-март: Избор на истории, за да се отпразнува Ден срещу агресията.

Април 2016 г.: Петото издание на списанието ще бъде публикувано. Темата ще бъде „ценности“.

Май 2016 г. – Кратко обучително събитие за ученици в Испания: Ученици от три училища (Гърция, Италия, Литва) ще се срещнат, за да вземат участие в празненство по случай Деня на Европа.

Юни 2016 г. – Кратко обучително събитие за ученици в Гърция: Ученици от три училища (Испания, Турция, България) ще се срещнат, за да вземат участие в заключителния фестивал на проекта.

Юли 2016 г. – Пета транснационална среща по проекта в Литва за обща оценка и разпространяване на резултатите.

ОТЧЕТ ЗА СРЕЩАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРТНЬОРИ – ERASMUS PLUS

Партньорите от европейските страни пристигнаха в Солун на 11 ноември. Учителите от гръцкото училище се срещнаха с тях в хотела и ги разходиха в центъра на града. Посетихме площада на Аристотел и научихме интересни неща за неговата история. Разходихме се по площад  Navarinou  и посетихме руините на римския дворец, Арката на император Галерий, Ротондата. Накрая бяхме в магазин за грамофонни плочи, където слушахме гръцка музика и имахме шанс да проследим историята на града. Вечерта завърши с посещение в гръцка таверна, където имахме възможността да се опознаем и да опитаме местни деликатеси.

На следващия ден, 12 ноември, европейските партньори посетиха  4-тоначално училище на Пефка. Всички класове бяха подготвили проекти, свързани с общата тема. Първи клас представи пиеса със заглавие „The happy field“, в която се говори за разнообразието и друга пиеса на име„Elmer“ по същата тема. Втори клас изпя песен и подготви проект като показа игри, еднакви за участващите страни. Учителите от всяка страна се качиха на сцената и участваха в играта на гръцките ученици, пеейки заедно с тях съответните песни. Трети клас  представиха пиеса, наречена „Червената звезда“ на английски език, в която също се говори за разнообразието. В пети клас представи историята на Персефона на английски език. След това учителите от Европейските училища представиха своите училища и образователните системи на своите страни. След приключването на презентациите, партньорите обядваха в училище като опитаха гръцки ястия, приготвени от гръцките учители. На събитиетоприсъствахаг-н Sapounas – съветник по въпросите наобразованието, отговарящ за училището,   г-жа Arvanitidou – отговорник по гражданскоправни въпроси и г-н Vasiliou – отговарящ за европейските проекти,.

След обяда учителите проведоха среща, на която обсъдиха проекта. Основната идея е да се направят 3 проекта за учебната 2014-2015година. Предложено бе да се направят три издания на списанието с истории за зимата, пролетта и лятото. Всички училища ще напишат истории, ще направят драматизации, рисунки и пантомима, колажи и пр., които ще бъдат включени в съответното издание на списанието. Всички партньори се съгласиха, че проектът трябва да е забавен за учениците, така че нито един от предложените методи на представяне не е задължителен. Накрая се споразумяхме да изберем по една история от всяка страна. Finally, they decided to choose a story from each country.Учителите от Италия предложиха учениците да напишат различни истории и след това да гласуват за най-добрата. Португалските учители предложиха да се използват традиционни истории и истории, създадени от децата, тъй като по този начин те ще могат да научат за културата на съответната страна и ще развият своята креативност. Повечето от партньорите бяха на мнение, че трябва да участват всички класове. Някои от партньорите предложиха да се направи изложба със създадените истории като учениците работят върху всяка история – да направят рисунки, драматизации, пантомима, да напишат стихотворения и т.н. Накрая се взе решение всяко училище да намери по една типична за страната си история, легенда, мит, приказка и да представи една история, написана от учениците. Учителите решиха историите да не надхвърлят повече от 250 думи и да се добави снимка на това как работи класът по темата. Предложено бе да започнем с истории за зимата и да продължим с такива за лятото. Следващата година ще обсъдим историите за пролетта и есента. Всички учители трябва да използват e-twinning платформатакато накрая един учител ще събере всички файлове и ще направи списание с тези материали. Споменато бе също, че учениците от всички участващи страни могат да разговарят чрез e- twinning под наблюдението на учителите. Крайният срок за първия проект е края на м. януари. Вторият проект ще бъде обсъден на срещата в Италия.

За написването на историите за зимата учителите решиха да се използват следните ключови думи: berry, slippers, happy, pencil, fairy, village, explorer /горски плодове, чехли, молив, фея, село, изследовател/, които задължително трябва да бъдат включени в историята. След завършването на историите учителите ще създадат радиопредаване, в което учениците ще разкажат своите истории на английски език и на майчин език на 15 февруари.

Учителите също обсъдиха въпроса за мобилностите. Те решиха да се срещнем отново в България между 3-7 март 2015г. Пътуването до Италия ще бъде между 14-18 април. След това обсъдихме пътуването до Португалия, в което ще участват и ученици. То трябва да се осъществи между 26-30 май. Обсъдени бяха и критериите за определяне на учениците, които ще пътуват в чужбина. Предложено бе да се направи тест по английски език, за да се види дали учениците могат да комуникират помежду си, както и интервю, за да се избегнат оплакванията. Казано бе също, че трябва да се вземе предвид и възрастта на учениците, за да могат те да се социализират с останалите ученици. Дискутирахме и мястото, където ще отседнат учениците – дали да бъдат настанени в хотел или в семейства, които да се грижат за тях.  Бе взета предвид и възможността да се води в чужбина допълнително  и по един ученик със СОП. Взе се решение всички необходими документи за съответната мобилност – като програма на мобилността, покана и т.н. да се подготвят 50 дни преди пътуването и да се правят снимки за доказване на участие във всяка една от дейностите. Последната мобилност за 2014г. е в Турция. По обективни причини тя се отлага за 23 – 27 октомври 2015 г.. Партньорите изработиха Европейски кът в  4-тоначално училище на Pefka с материали за участващите страни.

На следващия ден, четвъртък 13-тиноември, учителите посетиха гръцкото училище отново. Учениците от 6 клас представиха „Черен театър“ и свои  power point презентации за Гърция. Хорът на училището изпя традиционни песни, а учениците танцуваха фолклорни танци. Те също пяха песни на немски и френски език под ръководството на своите учители. Асоциация „Parhar“ от район   Pontus на Pefka посетиха училището домакин и представиха традиционни танци. Те предложиха на европейските участници в срещата обяд с ястия, които са традиционни за района. Домакините бяха подготвили сладкиши, типични за всяка една от участващите страни, за да се видят приликите и разликите във вкуса. На събитието присъства г-жа Kioumourtzidou,представител на кмета на района.

След обяда всички учители участваха в workshop под ръководството на учител по ИКТ от гръцкото училище. Той разказа за уеб-радиото, което представлява аудио услуга, излъчвана чрез интернет и спомена за европейската училищна радио мрежа и платформата за интер-училищно партньорство в Европа. Учителите изявиха желание да използват препоръчаната платформа в работата си по проекта. Те решиха да се запишат избраните от тях истории като добавят драматизация или звуков фон. Учителят по ИКТ обясни, че за целта са необходими само компютър, високоговорител/микрофон и софтуерен продукт катоaudacity. Решено бе всяко училище да подготви 2-3 радио записа и да изпрати материалите на този, който отговаря за радио проекта с цел да се обединят историите в едно общо предаване, което да се излъчи поEuropean School Radio – така учениците ще имат възможност да разговарят помежду си. Учителят по ИКТ обясни на партньорите как да използват European School Radio и им предложи да прочетат своите истории като добавят музика и други ефекти. Този проект трябва да бъде осъществен до 15 февруари, а второто радио предаване ще бъде след издаването на второто списание. В края на срещата всички участници в нея обсъдиха план за оценяване на резултатите от дейностите и предложиха да се напише въпросник за родители и ученици с основни въпроси, за да се види тяхното отношение и какво знаят за проекта преди неговото начало. Трябва да се направи междинна оценка в края на учебната  2014-2015 година и пълна оценка на резултатите в края на следващата учебна година.

На следващия ден, петък 14-тиноември партньорите посетиха  Vergina и имаха възможността да научат нови неща за историята на Македония и Александър Велики. По-късно същия ден те се срещнаха с кмета на района и с членове на районния съвет като обсъдиха някои въпроси, свързани с образованието в Европа.

На следващия ден, събота  15-тиноември, всички участници направиха туристическа обиколка на града, за да видят някои от историческите забележителности и да научат интересни исторически факти. По-късно те посетиха Центъра по история на Солун. Там те се насладиха на фотографска изложба със снимки на града от  19-ти и 20-ти век и изслушаха интересна за древна Гърция. Това бе последното мероприятие от срещата по проекта, тъй като участниците в нея си тръгнаха от Гърция същия ден.

План за оценяване на партньорството

Фази на оценяването

 1. В началото на проекта
 2. По време на проекта
  • Срещи с партньорите
  • В края на първата година от работата по проекта (междинен отчет)
 3. В края на проекта (окончателен отчет)

Екип за оценяване

 1. План и средства за оценяване на партньорството
  • Преподаватели от португалското училище партньор
 2. Във всяко училище
  • Лицето за контакти по проекта и всички учители, участващи в проекта.
  • Директор.
  • Учители асоциирани партньори
  • Представители на родителите.
  • Ученици.
 3. По време на транснационалните срещи по проекта
  • Координатор на проекта и участващите в срещата учители от училищата партньори.

Таблица на доказателствата:

 1. Целеви групи (ефекти от проекта върху…)
  • Ученици
  • Учители
  • Училища
  • Общност
 2. Области на оценяване (според целите на проекта…)
  • Чуждоезикови умения
  • Умения по ИКТ
  • Социални умения и сътрудничество
  • Европейска добавена стойност
  • Педагогическо въздействие

Стратегии и инструменти за оценяване (С цел събиране на количествени и качествени данни).

 1. Анкети за ученици и родители (в началото и в края на проекта).
 2. Журнал за наблюдения (мрежи за наблюдение, контролни списъци, фокусирани върху изпълнението на дейностите).
 3. Анализ на документите (писмени материали, уебсайт,междинни отчети, видео презентации…).
 4. Групови дискусии (във всяко училище по време на международните срещи…).
 5. Онлайн списание.
 6. Twin space.

Теми за оценяване (според целите на проекта…)

 1. Съответстват ли дейностите на първоначалния план.
 2. Участват ли активно учителите и учениците в дейностите по проекта.
 3. Осъществява ли се активна комуникация между партньорите(с помощта на Интернет, skype, chat, e-mails, twin space).
 4. Придобиват ли учениците умения по чужди езици, ИКТ и умения да си сътрудничат.
 5. Придобиват ли учителите и учениците съзнание за европейско гражданство.
 6. Съответства ли очакваното въздействие върху различните целеви групи на плана.
 7. Осъществяват ли се дейностите по разпространяване на резултатите според предварителния план.

Проект „Играем и творим“

 •  февруари 19, 2018 г.

Кратко описание на планирания пилотен проект по YEDAC

Училище: 144 СОУ „Народни будители“ – София

Предметни области:

Изкуства: музика, изобразително изкуство, хореография

Чужди езици: английски език

Природни науки и eкология: биология и здравно образование

Начална дата на проекта: 01.10.2014 г.

Междинна дата – 20.12.2014 г.

Крайна дата: 15.06.2015 г.

Кратко описание на планираните дейности и на проекта

Заглавие на проекта: „ Играем и творим“

Цел: Изграждане на кътове за изкуства в двора на училището. Възможност за реклама.

Дейности:

 1. Представяне на проекта
 2. Избор на екип от учители и ученици
 3. Разпределяне на дейностите, определяне на срокове и отговорници
 4. Провеждане на семинари
 5. Определяне ( избор) на местоположение за кътовете
 6. Представяне на идейни проекти за кътове
 7. Осигуряване на ресурси
 8. Изграждане на кътове

Проект „Пееща Европа“

 •  февруари 19, 2018 г.

Проект „Пееща Европа“ по програма  „Учене през целия живот“, подпрограма „Коменски“, многостранни партньорства

Проектът „Пееща Европа“ е в сътрудничество със 7 училища от Белгия,Франция, България, Полша, Англия, Румъния и Испания. Той е насочен към ученици от горния курс на обучение на възраст 15- 16 години. Крайният продукт ще бъде музикално шоу, метафора на Европа чрез музиката.
През първата година от работата по проекта всяка страна отговаря за една глава от мюзикъла: културата и начинът на живот ще бъдатпредставени като тръгване на измислено пътешествие, при което пътуващият приготвя куфарите си и взима със себе си това, което счита за важно, за да представи своята страна.
Финалната сцена е съвместно творение, създадено през 2-та година. Участниците се озоват в „Къща от Европа“, където откриват предимството на това да споделят всички свои ресурси и творчески потенциал, за да станат траждани на Европа. Тази поетапна конструкция води учениците до това да открият стойността на толерантността и демокрацията, на които се гради ЕС. Този проект стимулира творчеството на учениците, а това от своя страна дава възможност на учителите по музика, литература, история, география, английски, по езици и комуникации, ИКТ и др, да подобрят качеството на писмената работа на учениците, както артистичните и устните им изяви. Предварително подготвените мобилности дават възможност на ученици, които рядко или никога не са пътували в чужбина да го направят. Това ще им помогне да бъдат отворени за реалността и да преборят стереотипите. Еuropass дава възможност да се измерят придобитите умения.

Изследователската дейност засилва чувството за принадлежност към една културна общност като се тръгне от локално ниво, премине се през транснационално ниво и се стигне до една обща, споделена европейска хармония от песни и музика.

Интеркултурността играе важна роля. Проект, базиран на жива музикална творба, е начин да се открие пред учениците една цяла вселена, която да е едновременно виртуална и с корени в конкретния свят. В съвременна Европа подобряването на знанията на учениците по чужди езици е предимство, а една от целите на този проект е да се осъзнае това в колкото е възможно по-ранна ученическа възраст. Като пишат сценарий за мюзикъла учениците ще бъдат насочени към развитие на обща база знания, базирани на писане, говорене, език на тялото и артистични изяви.

Проектът има за цел да превърне младите хора в личности. Благодарение на Europass учениците ще напишат първите редове на своя европейски образователен план, което ще увеличи шансовете им в бъдеще. Работата в интернационален екип по време на репетициите ще привлече вниманието на учениците и ще им помогне да се адаптират с лекота. Това ще подобри международния диалог между ученици и учители и ще развие в тях чувство за отговорни граждани.

При посещението си в България участниците се запознаха с материалната база на училището, посетиха учебни часове по различни предмети, участваха в учебния процес. На сцената в Актовата зала представиха своя мюзикъл. Разгледаха забележителностите на София, посетиха общината и проведоха среща – разговор с кмета на район Младост – г-жа Цвета Авджиева.

Работна среща по проект „ЗАСЛУЖАВАМЕ ПО-ДОБРА ПЛАНЕТА, НА КОЯТО ДА ЖИВЕЕМ“

От 7 до 17 март 2014 година се състоя работна среща с партньорите от Escola Secundaria de Alcochete, в Алкошете, Португалия.
По време на срещата се включихме в дейности инициирани от нашите домакини – изготвяне на табла и презентации, провеждане на конференция на тема „Основните екологични проблеми на местата, в които живеем и как биха могли да се разрешат”.
Дискутирахме и предвидените до края на проекта дейности и крайни продукти. Имахме и часове с изучаване на португалски език, които протичаха много приятно и забавно и за учители и за ученици.
Проведени бяха екскурзии с екологично и културно-историческо значение.Португалските ни партньори ни запознаха с екосистемите в региона им, с типичните за тях флора и фауна, а също така и със защитените природни обекти. Посетихме Cascais – крайбрежен град на запад от Лисабон, на брега на Атлантическия океан, който е любима туристическа дестинация за местни и чуждестранни туристи; Sado Estuary Natural Reserve в гр.Сету̀бал, което е природен резерват; гр. Синтра – забележителен португалски град, чиято архитектура няма как да ни остави равнодушни и безразлични.Направихме много снимки на интересни природни и културни забележителности.
Разгледахме забележителностите на град Лисабон. Посетихме океанариумът в Лисабон, който е най-големият закрит аквариум в Европа. В него е представен животът в топлите морета и океани.

На 11 март гостувахме на посолството на българското посолство в Лисабон.

Посланик Т. Стоянов ни поздрави за участието в европейския проект съвместно с португалското училище. Учениците изнесоха кратка фолклорна програма, като изпълниха народни танци и песни.

Вълнуваща беше и срещата с учители, родители и ученици в училището.

На раздяла имаше много сълзи, но всички бяхме единодушни, чи нашето приятелство и сътрудничество ще продължи и занапред.

ПРОЕКТ „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО-ОТ УНИВЕРСИТЕТА КЪМ УЧИЛИЩЕТО НА БАЗАТА НА БЪЛГАРСКИЯ И ПОРТУГАЛСКИЯ ОПИТ“

 •  февруари 19, 2018 г.

Презентация към проекта

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 12 МЕСЕЦА

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 130 879. 64 ЛЕВА

Партньори:

Партньор 1 – Сдружение на Училища на Арифана – Основно училище от Арифанa, Португалия

Партньор 2 –  СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика

Цели на проекта:

Обща цел (цели) Реализиране на политиката за въвеждане на електронното обучение в българското образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот.

Специфична цел:  Внедряване в училище на среда за уеб-базирано обучение и разширяване на Moodle общността чрез обмен на добри практики в e-Learning между българските и португалските партньори.

Екип за управление на проекта:

Величка Станчова Николова – ръководител на проекта ;
Десислава Иванова Евтимова –  технически организатор на проекта;
Роза Димитрова Еврова – организационен  координатор;
Мария Гиомар Ферейра да Силва – организационен  координатор;
Илиана Огнянова Петкова – координатор – екип „Експерти“;
Валентина Георгиева  Борисова – счетоводител по проекта

Описание на целевата група:

Целевата група, включена в проекта, е: 100 учители от гр.София – преподаващи в І-ІVклас; V-VІІІ клас и VІІІ-ХІІ клас с опит по проблематиката; 30 учители от училища в страната, част от Moodle общността и с опит и постижения в електронното обучение; 20 преподаватели по ИКТ от висшите училища в София и страната; 20 учители от Португалия с опит и добри практики в областта на e-Learning.

Основни дейности:

Дейност 1. Сформиране на екип по проекта. Информационна кампания;
Дейност 2. Създаване на информационна платформа – сайт;
Дейност 3. Работно посещение в Португалия;
Дейност 4. Анализ на потребностите от електронно обучение;
Дейност 5. Провеждане на обучителни семинари;
Дейност 6. Конференция „Електронното обучение в образованието – алтернатива или интеграция?“
Дейност 7. Разработване на обучителни програми