Състав на обществения съвет на 144 СУ „Народни будители“

1. Гергана Недкова – председател

2. Лъчезар Костов

3. Теодора Данева

4. Станислава Крумова

5. Петя Неделева

6. Мария Касабова

6. Любомир Ценов

7. Габриела Велинова

8. Петя Първанова

9. Мариана Димитрова