Уважаеми родители,

Решение № 82 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет

Наредба за прием в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

С тази Наредба се определя редът и условията за централизирано електронно класиране за прием на деца в подготвителните групи /ПГ/ в общинските училища на територията на Столична община чрез Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес: www.kg.sofia.bg. Класиранията се извършват според графика на дейностите, публикувани в сайта на ИСОДЗ и ПГУ.

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНИ КЛАСОВЕ , МОЛЯ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/sistema-za-centralizirano-elektronno-klasirane-za-priem-na-ucenici-v-p-rvi-klas-v-obsinskite-ucilisa-i-grafik-na-dejnostite?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1