КЛАСНИ   РЪКОВОДИТЕЛИ

на   V   клас

за   учебната   2021/2022   година

паралелкакласен ръководител
V аГергана Тодорова
V бВиктория Мирина
V вРумяна Маринова
V гВенцислав Бонев
V дВиктория Викторова
V еКалина Зашева

В А Ж Н О !!!

До всички, които желаят да бъдат приети в V-ти  клас

в 144 СУ „Народни будители“

Свободни места за учебната 2021/2022 година:

Музика:  12 места

Изобразително изкуство:   3 места

Желаещите да участват в приема трябва да подадат заявление по образец (могат да го намерят на сайта на училището, прием V-ти  клас) и да го изпратят на следния e-mail: infocenter144@gmail.com.

Кандидатите за обявените свободни места задължително  трябва да вземат участие в творческата работилница, която ще се проведе на 29.05.2021 год. (събота) в 144 СУ „Народни будители“ с начален час 09:00 ч.

Пожелаваме успешно представяне на всички кандидати!