https://translate.google.com/translate?hl=&sl=bg&tl=en&u=https%3A%2F%2F144sou.bg%2Fre%2F

Начален етап – председател Юлиана Зашева

Юлиана Зашева – председател на МО, старши учител
Йоана Симова – Учител
Явор Ганев – Учител
Славина Николова – Учител
Веселка Булиева – Старши учител
Анита Маринова – Учител
Петя Миткова – Старши учител
Румяна Ненчева – Старши учител
Даниела Андонова – Старши учител
Емилия Велчева – Старши учител
Елеонора Иванова – Старши учител
Катя Димитрова – Старши учител
Диана Илкова – Старши учител
Марияна Павлова – Старши учител
Милена Лазарова – Старши учител
Петя Карова – Старши учител
Лилия Атанасова – Старши учител
Бисерка Донкова – Старши учител
Владислав Бояджиев – Учител
Аксиния Данаилова – Учител
Елица Костова – Старши учител
Татяна Димитрова – Старши учител
Галина Келорска – Старши учител
Антоанета Белова – Старши учител
Милена Костова – Старши учител
Ирина Димитрова – Старши учител
Емилия Тачева – Старши учител
Елина Кирчева – Учител по английски език в начален етап на обучение
Анна Гашевска – Учител
Евелина Станчева – Учител
Еми Александрова – Старши учител ЦДО
Юлия Антонова – Старши учител ЦДО
Милена Баларева – Старши учител ЦДО
Божидара Кацарова – Учител ЦДО
Елизабет Гочева – Учител ЦДО
Соня Ценова – Старши учител ЦДО

Ива Данова – Учител ЦДО
Елизабет Тодорова – Учител ЦДО

Български език и литература – председател Татяна Караиванова

Татяна Караиванова – Председател на МО; главен учител по български език и литература
Ана Димитрова – Учител по български език и литература
Диана Тодорова – Учител по български език и литература
Любомира Дамянова – Старши уител по български език и литература
Виктория Викторова – учител по български език и литература
Вера Петрова – Старши учител по български език и литература
Яна Караманджукова – Учител по български език и литература
Веселина Илиева – Учител по български език и литература
Цветелина Гешева – Учител по български език и литература
Десислава Иванова – Учител по български език и литература

Чужди езици – председател Цветелина Георгиева

Цветелина Георгиева – Председател на МО; старши учител по Английски език и педагогически съветник
Евелина Томова – Учител по английски език
Анка Петрова – Старши учител по английски език
Смиляна Станоева – Учител по английски език
Роза Еврова – Старши учител по английски език
Снежана Станчева – Старши учител по английски език
Мариета Ангелова – Старши учител по испански език
Гергана Димитрова – Учител по английски език

Природоматематически науки – председател Румяна Маринова

Румяна Маринова – Председател на МО; старши учител по математика
Райна Динева – Старши учител по Информатика и информационни технологии
Соня Алексиева – Старши учител по Информатика и информационни технологии
Диана Стоименова – Старши учител по физика и астрономия
Огнян Петков – Учител по физика и астрономия
Вяра Лазарова – Старши учител по биология и здравно образование
Мирослав Колчев – Учител по Биология
Надежда Чипчакова – Старши учител по математика
Полина Китайска – Главен учител по математика
Илонка Трокурска – Старши учител по математика
Галина Иванова – старши учител по химия и опазване на околната среда

История, география и философия – предс. Наташа Данова

Мария Велова – Старши учител по математика
Наташа Данова – Председател на МО; старши учител по история
Венцислав Бонев – Учител по история
Зорница Войнова – Учител по история
Кънчо Костадинов – Учител по география
Лилия Иванова – Старши учител по география и икономика
Ивайло Величков – Учител по философия

Музика – председател Маринела Ангелова

Маринела Ангелова – Председател на МО; старши учител и преподавател по пиано
Петьо Петров – Учител по гайда
Теодор Димитров – учител по гъдулка
Георги Пейчев – Учител по пиано
Елена Атанасова – Старши учител по музика, цигулка
Димитър Цанков – Учител по музика
Пенка Младенова – Старши учител по музика
Кирил Стефанов – Учител по музика
Димитър Лазаров – Учител по музика
Иван Цонков – Учител по ударни инструменти
Константин Фиданчев – Учител по музика, тамбура
Виктория Мирина – Учител по музика
Илиян Михов – Старши учител по музика, вокален педагог
Стоименка Недялкова – Старши учител по музика, вокален педагог
Бинка Добрева – Старши учител по музика, вокален педагог
Магдалена Тонева – Учител по музика
Виктория Тодорова – Учител по музика
Галина Ташева – Старши преподавател по класическо, поп и джаз пеене
Ирена Павлова – Старши учител по музика
Геновева Борисова – Учител по музика , пиано
Евелина Христова – Учител по музика, вокален педагог
Учител по теория на музиката, диригент на училищния хор

Хореография – председател Росица Атанасова

Росица Атанасова – Учител по хореография, председател на МО
Валентин Иванов – Учител по хореография
Атанас Стоянов – Учител, корепетитор
Димитър Стоев – Учител, корепетитор
Анелия Карчева – Учител по хореография
Ирена Кременска – Учител по хореография
Ралица Иванова – Учител по хореография
Калина Зашева – Учител по хореография
Добромир Спасов – Учител, корепетитор
Иван Иванов – Учител, корепетитор
Стефан Петров – Учител по хореография
Стефан Витанов – Учител по хореография
Денис Колев – Учител, корепетитор
Ноньо Добриков – Учител, корепетитор

Изобразително изкуство и технологии и предприемачество – председател Ивелина Вълчанова

Ивелина Вълчанова – Председател на МО; учител по изобразително изкуство
Тереза Тодорова – Старши учител по изобразително изкуство
Диана Мицова – Учител по изобразително изкуство
Здравка Костадинова – Учител по изобразително изкуство
Радослав Кръстев – Учител по изобразително изкуство
Кремена Кантарджиева -Учител по изобразително изкуство
Тодор Карабойчев – Учител по технологии и предприемачество

Десислава Георгиева – Учител по технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт – председател Кристин Минева

Кристин Минева – Председател на МО; учител по ФВС
Весела Тодорова – Старши учител по ФВС
Таймур Джафари – Старши учител по ФВС
Александрина Трингова – Учител по ФВС
Стойчо Караджов – Учител по ФВС
Красимир Иванов – Старши учител по ФВС

Психолог, логопед, педагогически съветник, ресурсен учител:

Ваня Узунова – Психолог
Рут Узунова, Психолог
Веселина Евтимова – Психолог
Йоана Недлева – Логопед
Диана Миланова – Ресурсен учител
Елица Петрова – Ресурсен учител
Цветелина Георгиева – Педагогически съветник, учител по английски език