Заявление за прием в първи клас – второ класиране

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeydsNjc7jdwcI_8W4kieJZmzsObgW1TR-463QhuRFNjPq2w/viewform

Списъци на класираните ученици:

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА!

Уважаеми родители,

От 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г. (вкл.)

от 08:00 часа до 18:00 часа, в петък до 17:00 часа

в сградата на 144 СУ „Народни будители“, в стая № 101 на първия етаж, ще се осъществи записване на класираните ученици за първи клас.

Информация за класирането на учениците ще бъде изнесена в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ ПГУ и I клас).

                                                                           От ръководството

Необходими документи за записване в първи клас в 144 СУ „Народни будители“:

1. Заявление за записване – попълва се на място

2. Акт за раждане – копие

3. Удостоверение за завършен ПК – оригинал

4. Декларация за лични данни – попълва се на място

5. Форма за съгласие на родител – попълва се на място

6. Копие от Решение на ТЕЛК на дете с трайни увреждания

г.

Уважаеми родители,

В публикуваниете линкове на докумети ще може да разгледате графика на „Творческа работилница“ на 144. СУ /всяка бланка е за различните специалности – хореография, музика, изобразително изкуство/.

!УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЛИНКЪТ КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА -ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ПЛАН – ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ „МУЗИКА“; „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ И „ХОРЕОГРАФИЯ“.

ЛИНК КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА -ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

https://docs.google.com/forms/d/1PtiKTETqm1r1BW35kaI-GrduXl6ZcFdHMZYjdOzqQuM/edit?ts=6077ee39

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНИ КЛАСОВЕ , МОЛЯ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/sistema-za-centralizirano-elektronno-klasirane-za-priem-na-ucenici-v-p-rvi-klas-v-obsinskite-ucilisa-i-grafik-na-dejnostite?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

Прием на ученици в първи клас 2021/2022 учебна година.

Уважаеми родители,

Предстои прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.

От тази година приемът ще се осъществява от електронната система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с решение 133/ 18.03.2021 година на Столичния общински съвет.

В Раздел 1 „Общи положения“, т. 5 гласи: „Приемът в паралелките с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и други се организира и извършва от директора на училището съгласно графика на дейностите за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

За учебната 2021 година в 144. СУ „Народни будители“ ще се осъществи прием за първи клас в следните паралелки:

-1 паралелка – избираеми учебни часове по музика, 22 ученици;

-2 паралелки – избираеми учебни часове по изобразително изкуство,44 ученици;

-2 паралелки – избираеми учебни часове по хореография – 44 ученици;

/За тези паралелки приемът се извършва само с участие на децата в „Творческа работилничка“, като датата ще бъде уточнена допълнително , за което ще информираме чрез училищния сайт;/

За учебната 2021/2022г. за прием в първи клас са утвърдени две общообразователни паралелки от 22 ученици, за които кандидатстването се извършва по общоустановения ред по Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Прилежащ район за 144 СУ „Народни будители“:
бл. 361,362,363,364,365,366,367,368,369;
370,372,373,374,375,376,377;
380,383,384,385,386,387,387А;388

Приложено Ви прикачваме Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища; График на дейностите за учебната 2021/2022 година и линк от страницата на Столична община, където са публикувани.

График на дейностите за първи клас

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас

Столична община – сайт

https://www.sofia.bg/


Прилежащ район за 144.СУ „Народни будители“:
бл. 361,362,363,364,365,366,367,368,369;
370,372,373,374,375,376,377;
380,383,384,385,386,387,387А;388

Решение на столичен общински съвет: