https://translate.google.com/translate?hl=&sl=bg&tl=en&u=https%3A%2F%2F144sou.bg%2Fre%2F

Списък на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник“ на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително
за учебната 2020/2021 година

предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник“ на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително
за учебната 2020/2021 година .

   ИЗДАТЕЛСТВО Линк за достъп до електронно четими учебници
   „АРХИМЕД 2“ ЕООД    http://arhimedbg.com/2uchebnitsi/ 
   „БГ Учебник“    http://bguchebnik.com/bel/
   „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД    http://www.bititechnika.com/
   ЕТ „Даниела Убенова – Даниела Биланска“    Буквар 1. клас: https://goo.gl/DcvLsS

   Читанка 1. клас: https://goo.gl/BuRV7d

   Музика 1. клас.: https://goo.gl/yn5erk

   Български език 2. клас: https://goo.gl/iYShSZ

   Читанка 2. клас: https://goo.gl/4Fj1uf

   Български език 5. клас: https://goo.gl/ApjbGD

   Литература 5. клас: https://goo.gl/pfmQw1

   История 5. клас: https://goo.gl/honXq3

   Информационни технологии 5. клас: https://goo.gl/AJMj6n

   Български език 6. клас: https://goo.gl/eh6Lhq

   Информационни технологии 6. клас: https://bit.ly/2BZUWq9

   Литература 7. клас: https://goo.gl/vgMrUr

   Български език 7. клас: https://goo.gl/ibRqr5

   Информационни технологии 7. клас: https://goo.gl/bDTLkK
   Домино“ ЕООД   http://ebook.domino.bg
   Издателство „Изкуства“ ЕООД    http://www.izkustva.bg
   „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
   „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
   (правоприемник  на ИК „АНУБИС“ ООД
   и на „БУЛВЕСТ 2000“ ООД, Oxford
   University Press): 
   https://sales.anubis-bulvest.com/parents/eReadableOnline
   „МАКМИЛАН Пъблишърс“,
    представлявано от „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД
    и „Инглиш Бук Сентър“ ООД 
   http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria
   „ПЕДАГОГ 6“ СД    http://free.pedagog6.com/
    Издателство „Питагор“   http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf

   http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf

   http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf

   http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf
   ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН Лимитид,
   представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ ООД
   Издателство „САНПРО“ 
   www.pearson.bg
   „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД
   „ПРОСВЕТА АЗБУКИ“ ЕООД
   „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ ЕООД
   http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti
   ИК „РИВА“ АД   https://uchebnicite.bg/
   „ЮНИВЪРС“ ЕООД,
   ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 
   „EXPRESS PUBLISHING“ ЗА БЪЛГАРИЯ 
   http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books