https://translate.google.com/translate?hl=&sl=bg&tl=en&u=https%3A%2F%2F144sou.bg%2Fre%2F

ЛИНК КЪМ ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

https://docs.google.com/forms/d/1PtiKTETqm1r1BW35kaI-GrduXl6ZcFdHMZYjdOzqQuM/edit?ts=6077ee39

Решение на ПС: