Емилия Кръстева

Счетоводител

02 877 01 73

office@144sou.bg

Даниела Донкова

Административна служба

02 877 01 73

office@144sou.bg

Анка Бикарска

Касиер

02 877 01 73

office@144sou.bg

Анелия Миланова

Домакин

02 877 01 73

office@144sou.bg

Елица Райчева

Ръководител на ИКТ

02 877 01 73

office@144sou.bg

Кристина Димитрова – технически секретар

02 877 01 73

office@144sou.bg

Анна Арнаудова – библиотекар

02 877 01 73

office@144sou.bg

https://translate.google.com/translate?hl=&sl=bg&tl=en&u=https%3A%2F%2F144sou.bg%2Fre%2F