https://translate.google.com/translate?hl=&sl=bg&tl=en&u=https%3A%2F%2F144sou.bg%2Fre%2F

Представяме на Вашето внимание поредната изява на музикалния театър с р-л г-жа Галина Ташева

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И УЧЕБЕН ТЕАТЪР С МУЗИКА -16.11.2020 г.

Иновации в действие! Учениците от 5 „в“ клас с преподавател Цветанка Стоянова представят нагледно един прекрасен урок по БЪЛГАРСКО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. Урокът е насочен към овладяване на базисни знания и изграждане на отношение към античното и тракийско изкуство по българските земи. Работата им в тази област обогатява техните представи и отношението им към историческото наследство в днешните български земи, затвърждава родолюбието и естетическите възгледи на подрастващите. Представено е и праисторическото изкуство чрез моделиране с глина и изкуството на Древен Египет в картини и образи. По време на часа учениците придобиват умения да се ориентират най-общо в периодизацията на епохите.

От тази учебна година 144 СУ „Народни будители“ е в списъците с иновативните училища. Иновациите за нас, учителите и учениците, не са нещо ново, ние отдавна се развиваме и се нареждаме сред едни от новаторите в областта на музиката, изобразителното изкуство и хореографията. Днес учениците от 5 „а“ и 5 „б“ клас с преподаватели Галина Ташева и Маринела Ангелова Ви представят нагледно как в обучението по УЧЕБЕН ТЕАТЪР С МУЗИКА придобиват познания за връзките между предметите и възможностите чрез изкуството да развиват своята съзидателност. Учениците обогатяват своите театрални, певчески и речетативни умения чрез приказките: „Който не работи, не трябва да яде“ и „Болен здрав носи“; баснята „Лисицата и щъркелът“, както и музикално-сценичната миниатюра „Вълшебна нощ“ (коледно послание от древността и българските традиции).

https://youtube.com/watch?v=6bIJG69vbno%3Ffeature%3Doembed

От тази учебна година 144 СУ „Народни будители“ е в списъците с иновативните училища. Иновациите за нас, учителите и учениците, не са нещо ново, ние отдавна се развиваме и се нареждаме сред иноваторите в областта на музиката, изобразителното изкуство и хореографията.

Днес на 27.10.202 г. учениците от 5 „г“ клас с преподавател Цвети Стоянова Ви представят нагледно как в обучението по ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН придобиват познания за връзките между предметите и възможностите чрез изкуството да развиват креативността.

Уменията, които учениците изграждат за създаване на прости геометрични фигури, ще са им в помощ при надграждането на математическите компетентности и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите.

Редакция на