ПРОЕКТ „Ефективни преподавателски практики в приобщаващата класна стая“

  В актовата зала на 144 СУ „Народни будители“ се проведе среща-разговор с учителите от училището за обмен на добри […]