Прием на ученици за 2020/2021 учебна година след завършен 7 клас по специалността РЕКЛАМНА ГРАФИКА

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ–ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година 144 СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИЕМ В VIII КЛАС  ПРОФЕСИЯ „ДИЗАЙНЕР“, […]

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/ 2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Седмица на отворените врати в 144 СУ „Народни будители“

От 13 до 17 май 2019 г. талантливите ученици на 144 СУ „Народни будители“  и техните висококвалифицирани учители  отварят вратите […]