Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас

Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам […]

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В 144 СУ“НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ УЧЕНИЦИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ДО МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ УЧЕНИЦИ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.