Със заповедта се възобновява присъственият учебен процес за:

  • учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование;
  • учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания;
  • учениците от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;
  • учениците от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график: от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас; от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.
  • Учениците от 6,7,8,10 и 11 клас ще се обучават в електронна среда от растояние в условията на чл. 115,ал.1 от ЗПУО ОТ 26.04.2021 г.- 26.04.2021 г., съгласно седмичното разписание за втория учебен срок на учебната 2020/2021 г.
  • Учебните занятия се провеждат в съответствие с Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 г., в условията на Ковид 19, изготвена от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

Допуска се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, за деца до 4-ти клас.

От 12 април се допуска провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *