УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЛИНКЪТ КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА -ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ПЛАН – ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ „МУЗИКА“; „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ И „ХОРЕОГРАФИЯ“.

ЛИНК КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА -ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

https://docs.google.com/forms/d/1PtiKTETqm1r1BW35kaI-GrduXl6ZcFdHMZYjdOzqQuM/edit?ts=6077ee39

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНИ КЛАСОВЕ , МОЛЯ ИЗПОЛЗВАЙТЕ

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/sistema-za-centralizirano-elektronno-klasirane-za-priem-na-ucenici-v-p-rvi-klas-v-obsinskite-ucilisa-i-grafik-na-dejnostite?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

Уважаеми родители,

Предстои прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.

От тази година приемът ще се осъществява от електронната система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с решение 133/ 18.03.2021 година на Столичния общински съвет.

В Раздел 1 „Общи положения“, т. 5 гласи: „Приемът в паралелките с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и други се организира и извършва от директора на училището съгласно графика на дейностите за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

За учебната 2021 година в 144. СУ „Народни будители“ ще се осъществи прием за първи клас в следните паралелки:

-1 паралелка – избираеми учебни часове по музика, 22 ученици;

-2 паралелки – избираеми учебни часове по изобразително изкуство,44 ученици;

-2 паралелки – избираеми учебни часове по хореография – 44 ученици;

За тези паралелки приемът се извършва само с участие на децата в „Творческа работилничка“, като датата ще бъде уточнена допълнително , за което ще информираме чрез училищния сайт;

За учебната 2021/2022г. за прием в първи клас са утвърдени две общообразователни паралелки от 22 ученици, за които кандидатстването се извършва по общоустановения ред по Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Прилежащ район за 144 СУ „Народни будители“:
бл. 361,362,363,364,365,366,367,368,369;
370,372,373,374,375,376,377;
380,383,384,385,386,387,387А;388

Приложено Ви прикачваме  График на дейностите за учебната 2021/2022 година; Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища и полигон на прилежащия за 144.СУ район

График на дейностите за първи клас

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища:


Прилежащ район за 144 СУ „Народни будители“:
бл. 361,362,363,364,365,366,367,368,369;
370,372,373,374,375,376,377;
380,383,384,385,386,387,387А;388

Един коментар за “График на дейностите за първи клас и система за централизирано електронно класиране. Прием на ученици в първи клас 2021/2022 учебна година.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *