Р Е Г Л А М Е Н Т

Н А

К О Н К У Р С

„И З К У С Т В О Т О  В  М Е Н“ – 2021

 

 1. Мото:
 2. ЖИВЕЙ, ВДЪХНОВИ, РАЗКАЖИ

 1. ЦЕЛ НА КОНКУРСА „Изкуството в мен“

 

 1. Ангажиране на вниманието и интереса на учениците към изкуството;
 2. запознаване с ценностите и разкриване на хоризонтите на изкуството пред тях.
 3. Насърчаване таланта на учениците и привличане на повече последователи сред младите хора.
 4. Насърчаване на критично мислене и изследователски интерес в областта на изкуството.
 5. Споделяне и създаване на творчески контакти.

 

 • Целева група/участници

 

Право на участие имат ученици от 1 до 11 клас. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории:

 • Първа -1-4 клас;
 • Втора – 5-7 клас;
 • Трета – 8-11 клас.

 

Тема:

„КАКВО ЗА МЕН Е ИЗКУСТВОТО, КОЕТО ИЗУЧАВАМ В УЧИЛИЩЕ?“

 

 1. Условия за участие:
 2. Кандидатстване в конкурса с вече написана тема.
 3. Темите могат да бъдат под формата на отговор на въпрос, съчинение или есе.
 4. Трябва да бъдат написани на български език, ръкописно или напечатани в word, според стандарта за оформяне на текстовете /шрифт на основния текст : Times New Roman, подравняване: Justify, междуредие: Single, 12 pt, First line: 1,25; Заглавието се изписва с големи букви All caps, центрирано Times New Roman, Bold, Single, 14 pt; Под него след един празен ред с малки букви без съкращения – името, фамилията, класа и паралелката на ученика – Times New Roman, Bold, Single, 12 pt /.
 5. Обемът на темата трябва да бъде от 1 до 3 страници.
 6. В конкурса могат да участват всички ученици, заявили желание.

 

 1. Начин на изпращане на творбите:

на e-mail: su144_nastoyatelstvo@abv.bg

В темите, есетата и съчиненията участниците задължително трябва да посочат слната информация:

 • три имена;
 • възраст;
 • клас;
 • профил на паралелката.

 

 1. Срок за изпращане:
  1. Краен срок за изпращане – до 03 юни 2021 г.

 

 • Критерии за оценка:
 • Спазени изисквания на заданието /обем, срок на изпращане/.
 • Съдържанието на разработките да бъде съобразено със зададената тема на конкурса.
 • Креативност и оригиналност на темите.

 

 • Номиниране на проектите и определяне на призовите места:

Темите ще бъдат оценявани от комисия, която включва представители на Училищното настоятелство и Обществения съвет.

 

 1. Организатор:
 2. Сдружение „Настоятелство“ при 144 СУ „Народни будители“

 

 

 1. Награди:

 

 1. I /първо/ място – статуетка, грамота и предметна награда;
 2. II /второ/ място – грамота и предметна награда;
 3. III /трето/ място – грамота и предметна награда.

Всяка възрастова група се състезава за първо, второ и трето място.

ВСЕКИ ИМА СВОЯ ШАНС, УЧАСТВАЙТЕ, ЗА ДА СПЕЧЕЛИТЕ!!!

 1. Учители на учениците в трите възрастови категории,  достойно  представили се в конкурса, ще получат грамота и предметна награда.
 2. Грамоти ще получат всички участници в конкурса.Р Е Г Л А М Е Н ТН АК О Н К У Р С

  „И З К У С Т В О Т О  В  М Е Н“ – 2021

   

  1. Мото:
  2. ЖИВЕЙ, ВДЪХНОВИ, РАЗКАЖИ

   

  1. ЦЕЛ НА КОНКУРСА „Изкуството в мен“

   

  1. Ангажиране на вниманието и интереса на учениците към изкуството;
  2. запознаване с ценностите и разкриване на хоризонтите на изкуството пред тях.
  3. Насърчаване таланта на учениците и привличане на повече последователи сред младите хора.
  4. Насърчаване на критично мислене и изследователски интерес в областта на изкуството.
  5. Споделяне и създаване на творчески контакти.

   

  • Целева група/участници

   

  Право на участие имат ученици от 1 до 11 клас. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории:

  • Първа -1-4 клас;
  • Втора – 5-7 клас;
  • Трета – 8-11 клас.

   

  Тема:

  „КАКВО ЗА МЕН Е ИЗКУСТВОТО, КОЕТО ИЗУЧАВАМ В УЧИЛИЩЕ?“

   

  1. Условия за участие:
  2. Кандидатстване в конкурса с вече написана тема.
  3. Темите могат да бъдат под формата на отговор на въпрос, съчинение или есе.
  4. Трябва да бъдат написани на български език, ръкописно или напечатани в word, според стандарта за оформяне на текстовете /шрифт на основния текст : Times New Roman, подравняване: Justify, междуредие: Single, 12 pt, First line: 1,25; Заглавието се изписва с големи букви All caps, центрирано Times New Roman, Bold, Single, 14 pt; Под него след един празен ред с малки букви без съкращения – името, фамилията, класа и паралелката на ученика – Times New Roman, Bold, Single, 12 pt /.
  5. Обемът на темата трябва да бъде от 1 до 3 страници.
  6. В конкурса могат да участват всички ученици, заявили желание.

   

  1. Начин на изпращане на творбите:

  на e-mail: su144_nastoyatelstvo@abv.bg

  В темите, есетата и съчиненията участниците задължително трябва да посочат слната информация:

  • три имена;
  • възраст;
  • клас;
  • профил на паралелката.

   

  1. Срок за изпращане:
   1. Краен срок за изпращане – до 03 юни 2021 г.

   

  • Критерии за оценка:
  • Спазени изисквания на заданието /обем, срок на изпращане/.
  • Съдържанието на разработките да бъде съобразено със зададената тема на конкурса.
  • Креативност и оригиналност на темите.

   

  • Номиниране на проектите и определяне на призовите места:

  Темите ще бъдат оценявани от комисия, която включва представители на Училищното настоятелство и Обществения съвет.

   

  1. Организатор:
  2. Сдружение „Настоятелство“ при 144 СУ „Народни будители“

   

   

  1. Награди:

   

  1. I /първо/ място – статуетка, грамота и предметна награда;
  2. II /второ/ място – грамота и предметна награда;
  3. III /трето/ място – грамота и предметна награда.

  Всяка възрастова група се състезава за първо, второ и трето място.

  ВСЕКИ ИМА СВОЯ ШАНС, УЧАСТВАЙТЕ, ЗА ДА СПЕЧЕЛИТЕ!!!

  1. Учители на учениците в трите възрастови категории,  достойно  представили се в конкурса, ще получат грамота и предметна награда.
  2. Грамоти ще получат всички участници в конкурса.

Reglament_2021

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *