Актуални заповеди на МОН и МЗ относно извънредната епидемична обстановка в училищата

Уважаеми родители, Моля да се запознаете със Заповед № РД09-4614/24.11.2021 г. на МОН, Заповед № РД-01-963/24.11.2021 г. на МЗ и […]