Относно възстановяване на присъствения образователен процес

Уважаеми родители, Във връзка с писмо изх. № 9105-411/02.12.2021 г. на госпожа Мария Гайдарова – зам-министър на образованието и науката […]

Актуални заповеди на МОН и МЗ относно извънредната епидемична обстановка в училищата

Уважаеми родители, Моля да се запознаете със Заповед № РД09-4614/24.11.2021 г. на МОН, Заповед № РД-01-963/24.11.2021 г. на МЗ и […]