Новини

Относно възстановяване на присъствения образователен процес

Уважаеми родители, Във връзка с писмо изх. № 9105-411/02.12.2021 г. на госпожа Мария Гайдарова – зам-министър на образованието и науката […]

Актуални заповеди на МОН и МЗ относно извънредната епидемична обстановка в училищата

Уважаеми родители, Моля да се запознаете със Заповед № РД09-4614/24.11.2021 г. на МОН, Заповед № РД-01-963/24.11.2021 г. на МЗ и […]

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас

Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам […]

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В 144 СУ“НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ УЧЕНИЦИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ДО МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ УЧЕНИЦИ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.