144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Седмично меню
Седмичното меню е валидно за една учебна седмица (от Понеделник до Петък) и е съгласувано с д-р. Р. Янева - СРЗИ

Седмично меню 24.04 - 27.04.2017 г.

Назад