144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

След 7 клас

 

 

 

4 ЕТАП
Spisak
ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС,

ПРИЕТИ НА II-ри ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, Е ДО 22 ЮЛИ 2020 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА – 8.00 – 18.00 ч.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година 144 СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИЕМ В VIII КЛАС

ПРОФИЛ „МУЗИКА“ с разширено изучаване на английски език –               1 паралелка

 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Брой ученици в паралелка – 26
 • Разширено    изучаване на    английски език

Начин на балообразуване:

 1. Резултати от изпити
  1.1. Чрез тест
  1.1.1.  БЕЛ х 1
  1.1.2. Математика х 1
  1.2. Проверка на способностите по музика х 2
 2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

2.1. Първи предмет – БЕЛ
2.2. Втори предмет – Музика

+

Заявление за проверка на способностите

Внимание!

*За всички ученици, които се явяват на проверка на способностите по музика, изобразително изкуство и спорт е необходима  медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка с профил „Музика“, професия „Дизайнер“ и професия „Танцьор“.
График-на-дейностите-за-организацията-нов-1

График-на-дейностите-за-организацията-нов-2

Заповед-920

pril-2-UIP-PS_MUZIKA-7kl-2020

4 ЕТАП

Spisak
ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС,

ПРИЕТИ НА II-ри ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, Е ДО 22 ЮЛИ 2020 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА – 8.00 – 18.00 ч.

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година 144 СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИЕМ В VIII КЛАС 


ПРОФЕСИЯ „ТАНЦЬОР“, СПЕЦИАЛНОСТ „БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ“ с разширено изучаване на английски език и придобиване на
III степен на професионална квалификация

 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Брой ученици в паралелка – 26
 • Разширено    изучаване на    английски език

Начин на балообразуване:

 1. Резултати от изпити
  1.1. Чрез тест
  1.1.1.  БЕЛ х 1
  1.1.2. Математика х 1
  1.2. Проверка на способностите по спорт х 2
 2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

2.1. Първи предмет – БЕЛ
2.2. Втори предмет – Музика

 

Заявление за проверка на способностите

ВНИМАНИЕ!

*Проверката на способностите ще се проведе по учебно-изпитна програма по български танци/хореография в сградата на 144 СУ „Народни будители“ в дните, обявени за проверка на способностите по спорт.

*За всички ученици, които се явяват на проверка на способностите по музика, изобразително изкуство и спорт е необходима  медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка с профил „Музика“, професия „Дизайнер“ и професия „Танцьор“.
График-на-дейностите-за-организацията-нов-1
График-на-дейностите-за-организацията-нов-2

Заповед-920

pril-4-UIP-PS_HOREOGRAFIA-7kl-2020

 

4 ЕТАП
Spisak
ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС,

ПРИЕТИ НА II-ри ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, Е ДО 22 ЮЛИ 2020 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА – 8.00 – 18.00 ч.

 

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година 144 СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИЕМ В VIII КЛАС 

ПРОФЕСИЯ „ДИЗАЙНЕР“, СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКЛАМНА ГРАФИКА“ с разширено изучаване на английски език и придобиване на III степен на професионална квалификация

 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Брой ученици в паралелка – 26
 • Разширено    изучаване на    английски език

Начин на балообразуване:

 1. Резултати от изпити
  1.1. Чрез тест
  1.1.1.  БЕЛ х 1
  1.1.2. Математика х 1
  1.2. Проверка на способностите по изобразително изкуство х 2
 2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

2.1. Първи предмет – БЕЛ
2.2. Втори предмет – Изобразително изкуство

Заявление за проверка на способностите

ВНИМАНИЕ!

*За всички ученици, които се явяват на проверка на способностите по музика, изобразително изкуство и спорт е необходима  медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка с профил „Музика“, професия „Дизайнер“ и професия „Танцьор“.
График-на-дейностите-за-организацията-нов-1
График-на-дейностите-за-организацията-нов-2

Заповед-920

pril-1-UIP-PS_IIZK_7kl_2020Назад