144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

След 8 клас

Прием за ІХ клас – 2017/2018 учебна година – след завършен VIII клас 

0,5 паралелка – профил „Изкуства – музика“,
брой ученици – 13

0,5 паралелка – профил
„Изкуства – изобразително изкуство“,
брой ученици – 13
и
1 паралелка – профил „Изкуства – хореография“,
брой ученици – 26

Приемът се осъществява по документи.
Форма на обучение – дневна
Срок на обучение – 4 години


0,5 паралелка – профил „Изкуства – музика“,
брой ученици – 13

Балообразуващи предмети:
1. Музика от свидетелството за завършено основно образование х 2
2. БЕЛ от свидетелството за завършено основно образование х 2

Профилиращи предмети:
1. Музика
2. БЕЛ
3. История и цивилизация


0,5 паралелка – профил
„Изкуства – изобразително изкуство“,
брой ученици – 13

Балообразуващи предмети:
1. Изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование х 2
2. БЕЛ от свидетелството за завършено основно образование х 2

Профилиращи предмети:
1. Изобразително изкуство
2. БЕЛ
3. История и цивилизация


1 паралелка – профил „Изкуства – хореография“,
брой ученици – 26

Балообразуващи предмети:
1. Музика / хореография от свидетелството за завършено основно образование х 2
2. БЕЛ от свидетелството за завършено основно образование х 2

Профилиращи предмети:
1. Хореография
2. БЕЛ
3. История и цивилизация


Как да кандидатствам в 144 СУ „Народни будители“ след завършен VIII клас?


ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.

След завършен VIII клас

Вид дейност Срок
1. Подаване на заявления за полагане   на приемни изпити

 

05.-10.05.2017 г. вкл.
2 Обявяване на списъци с   разпределението на учениците по училища и по зали. Писмено уведомяване на   учениците за допускането им за полагане на приемни изпити до 12.05.2017 г. вкл.
3. Провеждане на приемните изпити:
     за проверка на способностите по   изобразително изкуство 13.06.2017 г.
     за проверка на способностите по   хореография 14.06.2017 г.
     за проверка на способностите по музика 16.06.2017 г.
     за проверка на способностите по   спорт 13.-16.06.2017   г.
4. Обявяване на оценките от приемните   изпити до 30.06.2017 г. вкл.
5. Получаване   на служебна бележка с оценките от приемните изпити  03.07-21.07.   2017 г. вкл.
6. Подаване   на документи за участие в първи етап на класиране 03.-05.07.2017г. вкл.
7. Обявяване на списъците с приетите   ученици на първи етап на класиране до 06.07.2017 г. вкл.
8. Записване   на приетите ученици на първи етап на класиране    07.07.2017 г.
9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите   места след

първи етап на класиране

10.07.2017 г.
10. Подаване   на документи за участие във втори етап на класиране 11.07.2017 г.
11. Обявяване на списъците с приетите   ученици на втори етап на класиране дo 13.07.2017 г. вкл.
12. Записване   на приетите ученици на втори етап на класиране 14.07.2017 г.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите   места след

втори етап на класиране

до 18.07.2017 г. вкл.
14. Подаване   на документи за участие в трети етап на класиране    19.07.2017 г.
15. Обявяване на списъците с приетите   ученици на трети етап на класиране 20.07.2017 г.
16. Записване на приетите ученици на   трети етап на класиране 21.07.2017 г.
17. Обявяване на записалите се ученици   и броя на незаетите места след

трети етап на класиране

до 26.07.2017 г. вкл.
18. Попълване на незаетите места след   трети етап на класиране и   записване определя се от директора до

04.09.2017 г. вкл.

19. Утвърждаване на осъществения   държавен план прием до 14.09.2017 г. вкл.
Назад