144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Димитър Н. Цанков
учител по музика
Пенка Д. Младенова
старши учител по музика
Кирил Б. Стефанов
учител по музика
Димитър А. Лазаров
учител по музика
Лиляна Л. Ангелова
учител по музика
Константин К. Фиданчев
учител по музика
Виктория Д. Мирина
учител по музика
Илиян Г. Михов
учител по музика
Стоименка Т. У.-Недялкова
старши учител по музика
Бинка И. К. /Добрева/
старши учител по музика
Назад