144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Йовка С. Георгиева
Учител ЦДО
Стамелия Веселинова Мирчова
Учител ЦДО
Соня Д. Ценова
Старши Учител ЦДО
Кремена Кантарджиева
Старши Учител ЦДО
Юлия И. Антонова
Старши Учител ЦДО
Ваня С. Господинова
Старши Учител ЦДО
Еми И. Александрова
Старши Учител ЦДО
Юлиана Р. Зашева
Старши Учител
Явор П. Ганев
Учител
Елина Кирчева
Учител по английски език в начален етап
Назад