144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Кристин Минева
учител по ФВС
Весела П. Тодорова
старши учител по ФВС
Александрина Трингова
Учител по ФВС
Стойчо С. Караджов
учител по ФВС
Таймур Г. Джафари
учител по ФВС
Красимир С. Иванов
старши учител по ФВС
Цветанка Т. Стоянова
старши учител по Изобразително изкуство
Тереза И.Тодорова
старши учител по Изобразително изкуство
Ивелина Д. К.– Вълчанова
учител по Изобразително изкуство
Здравка Я. Костадинова
учител по ИИ
Назад