144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Кристин Минева
учител по ФВС
Весела П. Тодорова
старши учител по ФВС
Стойчо С. Караджов
учител по ФВС
Таймур Г. Джафари
учител по ФВС
Красимир С. Иванов
старши учител по ФВС
Янка Д. Ханчева
старши учител по технологии и предприемачество
Цветанка Т. Стоянова
старши учител по ИИ
Здравка Я. Костадинова
учител по ИИ
Тереза И.Тодорова
старши учител по ИИ
Ивелина Д. К.– Вълчанова
учител по ИИ
Назад