144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Ваня П. Узунова
Психолог
Рут Узунова
Психолог
Веселина Евтимова
Логопед
Цветелина Георгиева
Педагогически съветник
Елица Петрова
Ресурсен учител
Диана К. Миланова
Ресурсен учител
Назад