144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Анка Г. Петрова
старши учител по АЕ
Смиляна Станоева
учител по Английски език
Цветелина С. Георгиева
старши учител по Английски език и педагогически съветник
Снежанка И. Станчева
старши учител по АЕ
Роза Д. Еврова
старши учител по АЕ
Мариета Ангелова
старши учител по ИЕ
Назад