144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Ваня П. Узунова
Психолог
Рут Узунова
Психолог
Веселина Евтимова
Логопед
Цветелина Георгиева
Педагогически съветник
Елица Петрова
Ресурсен учител
Кристин Минева
учител по ФВС
Весела П. Тодорова
старши учител по ФВС
Стойчо С. Караджов
учител по ФВС
Таймур Г. Джафари
учител по ФВС
Красимир С. Иванов
старши учител по ФВС
Назад