144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Величка Николова
директор

Науката става толкова по-плодотворна, колкото по-достъпна става за по-голям брой умове.

Ламене

Завършено образование:

 • НУП – начална и предучилищна педагогика – бакалавър, СУ „Свети Климент Охридски“;
 • НУП – извънкласни дейности и обучение – магистър, СУ „Св. Кл. Охридски“,
 • Образователен мениджмънт – магистър СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Информатика и информационни технологии – СУ „Св. Кл. Охридски“,
 • ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО – специализация в СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Притежава І ПКС.
 1. ГРАМОТА НАЙ-ДОБЪР В ПРОФЕСИЯТА – СБУ – 2010
 2. Сърцето на София – 2013 г. и Знакова личност на район Младост – 2013 г.
 3. Почетно отличие НЕОФИТ РИЛСКИ  на МОН – 2014
 4. ГРАМОТА НАЙ-ДОБЪР В ПРОФЕСИЯТА – СБУ – 2010
 5. КУПА ОТ КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА  Г-ЖА ЙОРДАНКА ФЪНДЪКОВА ЗА ЗАВОЮВАНИ ПРИЗОВИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 144 СОУ за 2015 г.
 6. „БУДИТЕЛ НА ГОДИНАТА – СОФИЯ, 2015“
 7. ГРАМОТА от МОН и РУО София – град ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2017 г.
 8.  ГРАМОТА ОТ КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС И ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2017 г.
 9. ГРАМОТА ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ за номинация в XX Национален конкурс на СБУ „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – 2017
Назад