144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Милена Баларева
старши Учител цдо

Науката става толкова по-плодотворна, колкото по-достъпна става за по-голям брой умове.

Ламене

Учителят не е посочил награди, грамоти или други отличия.

Назад