144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Учители

В какво се състои разликата между добрите и великите учители? Добрият учител развива способностите на учениците си до предела им, великият учител ще ги накара да преодолеят този предел.

Мария Калас

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселка Благоева Булиева, на длъжност старши учител

Учител ЦДО
Веселина Н. Н. – Илиева
Учител ЦДО
Йовка С. Георгиева
Учител ЦДО
Стамелия Веселинова Мирчова
Учител ЦДО
Явор П. Ганев
Учител ЦДО, ресурсен учител
Диана К. Миланова
Старши Учител ЦДО
Юлия И. Антонова
Старши Учител ЦДО
Ваня С. Господинова
Старши Учител ЦДО
Еми И. Александрова
Старши Учител
Юлиана Р. Зашева
Старши Учител ЦДО
В. Марков
Старши Учител
Емилия Н. Тачева
Старши Учител
Веселка Б. Булиева
Учител
Павлина А. Джорова
Старши Учител
Ирина П. Димитрова
Учител
Йоана Ц. Симова
Учител
Ани Г. Герасимова
Старши Учител
Милена П. Костова
Старши Учител
Антоанета К. Белова
Старши Учител
Галина Ц. К.-Трифонова
Старши Учител
Татяна М. Димитрова
Старши Учител
Маргарита И. Г.- Шошева
Главен учител
Деяна П. Недялкова
Старши Учител
Елица Л. Костова
Учител
Владислав К. Бояджиев
Старши Учител
Бисерка С. Донкова
Старши Учител
Лилия Л. Атанасова
Старши Учител
Петя Г. Карова
Старши Учител
Милена В. Лазарова
Старши Учител
Марияна Г. Павлова
Старши Учител
Диана В. Илкова
Старши Учител
Катя Х. Димитрова
Старши Учител
Петя Миткова Иванова
Старши Учител
Елеонора Захариева Иванова
Старши Учител
Румяна Младенова Ненчева
Старши Учител
Емилия Петкова Велчева
Старши Учител
Даниела Николова Андонова
Старши Учител
Райна Георгиева Гекова

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Василева Караиванова, на длъжност старши учител по БЕЛ

старши учител по БЕЛ
Любомира И. П.-Дамянова
учител по БЕЛ
Мария К. Петрова
старши учител по БЕЛ
Татяна В. Караиванова
учител по БЕЛ
Яна Г. Караманджукова
старши учител по БЕЛ
Ангелина И. Тодорова
старши учител по БЕЛ
Веселина Н. Н. – Илиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Роза Димитрова Еврова, на длъжност старши учител по АЕ

старши учител по ИЕ
Ангелинка А. Ангелова
старши учител по АЕ
Калина А. Кренчева
старши учител по АЕ
Анка Г. Петрова
старши учител по АЕ
Снежанка И. Станчева
старши учител по АЕ
Роза Д. Еврова
старши учител по АЕ педагогически съветник
Цветелина С. Георгиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светослав Виячки, старши учител по математика

старши учител по химия и опазване на околната среда
Галина Л. Иванова
старши учител по математика
Светослав О. Виячки
старши учител по физика и астрономия
Славка Б. Костова
старши учител по биология и здравно образование
Виолета Й. Керемидарска
старши учител по биология и здравно образование
Вяра Г. Лазарова
главен учител по информатика и ИТ, ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
Маруся П. Николаева
старши учител по информатика и ИТ
Райна С. Динева
старши учител по математика
Румяна И. Маринова
старши учител по математика
Валентина Й. Станева
старши учител по математика
Илонка Н. Трокурска
главен учител по математика
Полина Г. Китайска

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Славчева Динева, на длъжност старши учител по история и цивилизация

старши учител по география и икономика
Лилия К. Иванова
учител по география и икономика
Кънчо Б. Костадинов
учител по философия
Ивайло С. Величков
старши учител по история и цивилизация
Маринела С. Динева
старши учител по история и цивилизация
Даниела К. Русева

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Георгиева Гьонева – Ангелова, на длъжност старши учител по музика

учител по музика
Димитър Н. Цанков
старши учител по музика
Пенка Д. Младенова
учител по музика
Кирил Б. Стефанов
учител по музика
Димитър А. Лазаров
учител по музика
Лиляна Л. Ангелова
учител по музика
Константин К. Фиданчев
учител по музика
Виктория Д. Мирина
учител по музика
Илиян Г. Михов
старши учител по музика
Стоименка Т. У.-Недялкова
старши учител по музика
Бинка И. К. /Добрева/
учител по музика
Магдалена К. Тонева
учител по музика
Галина В. Ташева
старши учител по музика
Маринела Г. Г. – Ангелова
старши учител по музика
Яна И. Корназова
старши учител по музика
Ирена Р. Х.– Павлова
учител по музика
Геновева Л. Борисова
учител по музика
Виктория Е. Тодорова
старши учител по музика
Милена Н. Тоскова
старши учител по музика
Елена П. Атанасова
старши учител по музика
Людмила П. М. – Варадинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Любомиров Витанов, на длъжност учител по хореография

старши учител по хореография
Стефан Ч. Петров
старши учител по хореография
Анелия Г. Карчева – И.
учител по хореография
Калина М. Зашева
старши учител по хореография
Росица Й. Атанасова
старши учител по хореография
Ирена Х. Кременска
учител по хореография
Валентин В. Иванов
учител по хореография
Стефан Л. Витанов
старши учител – корепетитор
Петю В. Митин
старши учител – корепетитор
Ноньо Х. Добриков
старши учител – корепетитор
Борислав В. Кьосев
старши учител – корепетитор
Пламен Б. Георгиев
учител – корепетитор
Иван В. Иванов
старши учител – корепетитор
Добромир Б. Спасов

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Добринов Кръстев, на длъжност старши учител по ИИ

старши учител по технологии и предприемачество
Янка Д. Ханчева
старши учител по ИИ
Цветанка Т. Стоянова
учител по ИИ
Здравка Я. Костадинова
старши учител по ИИ
Тереза И.Тодорова
учител по ИИ
Ивелина Д. К.– Вълчанова
учител по ИИ
Диана Й. Т. – Мицова
старши учител по ИИ
Радослав Д. Кръстев

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Стоянов Иванов, на длъжност старши учител по ФВС

учител по ФВС
Теймур Д. Гафур
старши учител по ФВС
Весела П. Тодорова
учител по ФВС
Стойчо С. Караджов
старши учител по ФВС
Красимир С. Иванов
Назад