144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Учители

В какво се състои разликата между добрите и великите учители? Добрият учител развива способностите на учениците си до предела им, великият учител ще ги накара да преодолеят този предел.

Мария Калас

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна Зашева

Учител ЦДО
Йовка С. Георгиева
Учител ЦДО
Стамелия Веселинова Мирчова
Старши Учител ЦДО
Соня Д. Ценова
Старши Учител ЦДО
Кремена Кантарджиева
Старши Учител ЦДО
Юлия И. Антонова
Старши Учител ЦДО
Ваня С. Господинова
Старши Учител ЦДО
Еми И. Александрова
Старши Учител
Юлиана Р. Зашева
Учител
Явор П. Ганев
Учител по английски език в начален етап
Елина Кирчева
Старши Учител
Емилия Н. Тачева
Старши Учител
Веселка Б. Булиева
Учител
Павлина А. Джорова
Старши Учител
Ирина П. Димитрова
Учител
Йоана Ц. Симова
Учител
Ани Г. Герасимова
Старши Учител
Милена П. Костова
Старши Учител
Антоанета К. Белова
Старши Учител
Галина Ц. Келорска -Трифонова
Старши Учител
Татяна Младенова Димитрова
Старши Учител
Маргарита И. Г.- Шошева
Главен учител
Деяна П. Недялкова
Старши Учител
Елица Л. Костова
Учител
Владислав К. Бояджиев
Старши Учител
Бисерка С. Донкова
Старши Учител
Лилия Л. Атанасова
Старши Учител
Петя Г. Карова
Старши Учител
Милена В. Лазарова
Старши Учител
Марияна Г. Павлова
Старши Учител
Диана В. Илкова
Старши Учител
Катя Х. Димитрова
Старши Учител
Петя Миткова Иванова
Старши Учител
Елеонора Захариева Иванова
Старши Учител
Румяна Младенова Ненчева
Старши Учител
Емилия Петкова Велчева
Старши Учител
Даниела Николова Андонова
Старши Учител
Райна Георгиева Гекова

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомира Петрова

старши учител по БЕЛ
Любомира И. П.-Дамянова
старши учител по БЕЛ
Татяна В. Караиванова
учител по БЕЛ
Яна Г. Караманджукова
старши учител по БЕЛ
Вера С. Петрова
старши учител по БЕЛ
Ангелина И. Тодорова
старши учител по БЕЛ
Веселина Н. Н. – Илиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анка Петрова, старши учител по АЕ

старши учител по ИЕ
Ангелинка А. Ангелова
старши учител по АЕ
Анита Маринова
старши учител по АЕ
Калина А. Кренчева
старши учител по АЕ
Анка Г. Петрова
старши учител по АЕ
Снежанка И. Станчева
старши учител по АЕ
Роза Д. Еврова
старши учител по АЕ педагогически съветник
Цветелина С. Георгиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светослав Виячки, старши учител по математика

старши учител по химия и опазване на околната среда
Галина Л. Иванова
старши учител по физика и астрономия
Славка Б. Костова
старши учител по биология и здравно образование
Виолета Й. Керемидарска
старши учител по биология и здравно образование
Вяра Г. Лазарова
главен учител по информатика и ИТ, ръководител на направление
Маруся П. Николаева
старши учител по информатика и ИТ
Райна С. Динева
старши учител по математика
Светослав О. Виячки
старши учител по математика
Валентина Й. Станева
главен учител по математика
Полина Г. Китайска
старши учител по математика
Румяна И. Маринова
старши учител по математика
Илонка Н. Трокурска

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Величков, учител по философия

старши учител по география и икономика
Лилия К. Иванова
учител по география и икономика
Кънчо Б. Костадинов
учител по философия
Ивайло С. Величков
старши учител по история и цивилизация
Маринела С. Динева
старши учител по история и цивилизация
Даниела К. Русева

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела  Ангелова, старши учител по музика

учител по музика
Димитър Н. Цанков
старши учител по музика
Пенка Д. Младенова
учител по музика
Кирил Б. Стефанов
учител по музика
Димитър А. Лазаров
учител по музика
Лиляна Л. Ангелова
учител по музика
Константин К. Фиданчев
учител по музика
Виктория Д. Мирина
учител по музика
Илиян Г. Михов
старши учител по музика
Стоименка Т. У.-Недялкова
старши учител по музика
Бинка И. К. /Добрева/
учител по музика
Магдалена К. Тонева
учител по музика
Галина В. Ташева
старши учител по музика
Маринела Г. Г. – Ангелова
старши учител по музика
Яна И. Корназова
старши учител по музика
Ирена Р. Х.– Павлова
учител по музика
Геновева Л. Борисова
учител по музика
Евелина Христова
учител по музика
Виктория Е. Тодорова
старши учител по музика
Людмила П. М. – Варадинова
старши учител по музика
Елена П. Атанасова

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Иванов, учител по хореография

старши учител по хореография
Стефан Ч. Петров
старши учител по хореография
Анелия Г. Карчева – И.
учител по хореография
Калина М. Зашева
старши учител по хореография
Росица Й. Атанасова
старши учител по хореография
Ирена Х. Кременска
учител по хореография
Валентин В. Иванов
учител по хореография
Стефан Л. Витанов
старши учител – корепетитор
Петю В. Митин
старши учител – корепетитор
Ноньо Х. Добриков
старши учител – корепетитор
Борислав В. Кьосев
старши учител – корепетитор
Пламен Б. Георгиев
учител – корепетитор
Иван В. Иванов
старши учител – корепетитор
Добромир Б. Спасов

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Кръстев,  старши учител по ИИ

старши учител по технологии и предприемачество
Янка Д. Ханчева
старши учител по ИИ
Цветанка Т. Стоянова
учител по ИИ
Здравка Я. Костадинова
старши учител по ИИ
Тереза И.Тодорова
учител по ИИ
Ивелина Д. К.– Вълчанова
учител по ИИ
Диана Й. Т. – Мицова
старши учител по ИИ
Радослав Д. Кръстев

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Иванов, старши учител по ФВС

учител по ФВС
Кристин Минева
старши учител по ФВС
Весела П. Тодорова
учител по ФВС
Стойчо С. Караджов
учител по ФВС
Таймур Г. Джафари
старши учител по ФВС
Красимир С. Иванов
Психолог
Ваня П. Узунова
Психолог
Рут Узунова
Логопед
Веселина Евтимова
Педагогически съветник
Цветелина Георгиева
Ресурсен учител
Елица Петрова
Ресурсен учител
Диана К. Миланова
Назад