144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

За Училището
На 02.02.1987 г. 144 ОУ посреща първите си възпитаници в 20 паралелки и с 30 членен преподавателски състав, а през 1998г. прераства в СУ "Народни будители". Училището гради традиции и собствен облик вече 2 години.

В 144 СУ „Народни будители“ се обучават 1276 ученици в  58 паралелки. За тях се грижат  124 висококвалифицирани преподаватели и  1 външни лектори, очертали предизвикателна перспектива за развитие на учениците чрез високо равнище на образователна и профилирана подготовка. От 2001 година 144 СУ е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски“ – факултети: Педагогика, Начална и предучилищна педагогика, Философия, Музикална педагогика, Нов български университет, Варненски свободен университет. Училището разполага с модерна и съвременна база за придобиване на европейско образование и има многобройни отличия и награди от конкурси в страната и чужбина. Училището е член на Световната танцова асоциация към ЮНЕСКО. Носител е на три сертификата за качество по европейските програми „Коменски“.

Сертификат за качество: На 23.10.2007 г. 144 СУ „Народни будители“ стана носител на Сертификат за качество по европейката програма Сократ – Коменски по проект „Изкуство без граници“. Партньори по проекта са Италия, Финландия, Полша, Гърция, Турция. Координатор на проекта е България – 144 СУ „Народни будители“. По проекта от българска страна работиха следните учители: Величка Николова – координатор на проекта, Роза Еврова – учител по АЕ, Ангелина Иванова – учител по БЕЛ, Саша Петрова – пом.директор, Мария Александрова – учител по изобразително изкуство, Уляна Караиванова – учител по ИИ – компютърна графика и арт дизаин, Бисерка Нитова – начален учител, Даниела Андонова – начален учител, Стефан Башев – ученик.

Сертификат за качество 2009 година за проект „Да бъдем отговорни за собственото си обучение“. Партньори по проекта са Италия, Испания, Германия, Латвия, Англия и 144 СУ „Народни будители“. Екип на проекта – Роза Еврова – координатор, членове – Ангелина Иванова, Величка Николова.

Многобройни  са и другите награди и отличия в областта на Изкуството – Музика, Хореография, Изобразително изкуство. Наградите в спортните изяви на нашите ученици също са достатъчно, за да оформим една голяма секция – витрина на първи етаж. В училище има шест секции, които са препълнени с купи, плакети, грамоти и специални награди, завоювани от нашите ученици и учители.

 

Високо равнище на общообразователна и профилирана подготовка!

Конкурентна способност!

Гарантиран успех за прием на кандидат – гимназисти и кандидат – студенти!

Широка обща култура!

Владеене на чужди езици!

Работа с компютри!

Личностно развитие!

Практическа приложимост на умения и знания!

Алтернатива, адаптация, перспектива на връзката ЛИЧНОСТ – ОБЩЕСТВО – ПАЗАР НА ТРУДА!

 

Винаги актуални!

Многогодишна традиция в успешно развиващи се профили: МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ХОРЕОГРАФИЯ!

Творческа база за развитие като общинско училище по изкуствата, алтернатива на училищата по изкуства!

Желано място за обучение!

Интелектуален център за извънкласни занимания!

 

Осъществява се в направление: изкуства „ХОРЕОГРАФИЯ, МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

Специфичен облик на училището придава обучението в паралелки с избираема и факултативна подготовка по изобразително изкуство, хореография и музика още в ранна училищна възраст.

Обучението в паралелките с избираема и факултативна подготовка и профилирано обучение по музика предлага възможности за индивидуално изучаване на музикални инструменти: пиано, цигулка, акордеон, китара, флейта, кларинет, ударни инструменти, медни и дървени духови инструменти и народни инструменти – кавал, тамбура, гайда, дудук, мандолина, участие в народен хор, народен оркестър и др.

В паралелките с избираема и факултативна подготовка и профилирано обучение с изучаване на изобразително изкуство предлага на учениците работа в групи по приложни и изящни изкуства, приложна информатика, информационни технологии и организирани пленери, а за профилираното обучение – изящни и приложни изкуства, компютърна графика и анимация, компютърен и моден дизайн, история на изобразителното изкуство.

В паралелки с избираема подготовка и факултативна подготовка по хореография и по специалността български народни танци учениците се запознават с български народни танци, класически танци, етнография, разчитане и описание на танца, учебен танцов състав, постановка на танца и история на танца.

 

Училището предлага за свободното време на ученици, родители, учители и местна общност:
плувен басейн за всички желаещи да спортуват – телефон 02 / 887 47 16;
фитнес салон със солариум, сауна, специалист-инструктор;
клуб за латино танци – „Амаранд“;
клуб по спортни и състезателни танци „Танцувай с мен“;
вокална група за детски забавни песни „Щурче“;
детски народен хор;
ученически класически хор;
народен оркестър за обучение на ученици със следните народни инструменти – тамбура, кавал, тъпан, дудучета, гайда, мандолина, акордеон и др.;
групи за изучаване на народни хора за възрастни;
танци за напреднали и за начинаещи – за всички възрастови групи;
ателие за приложни изкуства и дизайн;
мултимедийно обучение на чужди езици в извънучебно време – за ученици и за възрастни /английски език, италиански език, испански език, немски език/;
мултимедийно обучение по Персийски език;
училището работи от девет години по проекти на ЕС – „Сократ – Коменски“;
училищна външна естрада – за творчески изяви, концертни дейности и други училищни и местни празници.

Назад